Kam ísť

Prameň pod Predným Šiprúňom 2, Ružomberok

Prameň sa nachádza pod vrcholom Predný Šiprúň, v závere doliny Nižné Matejkovo, asi 70 metrov od turistického chodníka. Voda vyviera zo štrkového podložia pokrytého rašelinou pod stromom, priamo nad chodníkom. Od konca osady v Nižnom Matejkove je vzdialený asi 5,6 km. K prameňu sa dostanete po červeno značenom turistickom chodníku z Podsuchej, z ktorého treba odbočiť na neznačený chodník.

Informácie:
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň sa nachádza v strmom svahu a vedie k nemu neznačený chodník.
– Prameň má malú výdatnosť a napája Matejkovský potok.
– V blízkosti prameňa vedie červeno značený turistický chodník z Černovej cez Šiprúnske sedlá na Podsuchú.
– Prameň sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.