Čo robiť

021 Sýpky Hubová

Dve posledné, viac než storočné zrubové sýpky v Hubovej, patria medzi posledné stavby ľudovej architektúry v obci. Tieto drevené stavby, prekryté šindľovou strechou, slúžili na uskladňovanie obilia, zemiakov a iných plodín. Sýpky (sypárne) sa zvyčajne stavali ďalej od obytných domov a hospodárskych budov, aby boli chránené pred prípadným požiarom. Sýpky nemajú okná a majú strmú strechu, aby po nej rýchlo stekal dážď a v zime ju nazaťažoval sneh, ktorý z nej skĺzol. Majú obdľžnikový pôdorys a sú podpivničené. Vstup do pivníc je zabezpečený osobitným vchodom. Dvere do sýpok a pivníc sú z hrubých dosiek, aby nebolo ľahké sa cez ne dostať.

Upozornenie: Prechod cez most pre peších zo Švošova do Hubovej ponad rieku Váh ja aktuálne na vlastné riziko.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri informačnej tabuli vedľa sýpok
b,) pri sýpkach so sýpkami v pozadí
c,) pri turistickom smerovníku „Hubová“ vedľa sýpok

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Sýpky sa nachádzajú na západnom okraji Hubovej. Sú umiestnené na svahu pod zalesneným kopcom vedľa hlavnej cesty. Svojim umiestnením tvoria dobre viditeľnú dominantu a dotvárajú kolorit obce. Od centra Ružomberka sú sýpky vzdialené 10 km (vzdušnou čiarou). Popri sýpkach vedie náučný chodník „Hubovský okruh“ a žlto značený turistický chodník.

Doprava:
Vlakom: železničná zastávka „Švošov“
Prímestským autobusom: zastávka „Hubová,,Babala“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche priamo pri sýpkach

Vzdialenosť:
Od železničnej zastávky „Švošov“ sú sýpky vzdialené asi 1,4 km. Od zastávky autobusu „Hubová,,Babala“ je to k sýpkam asi 200 metrov.

Popis cesty:
Z vlakovej zastávky prejdeme podchodom popod koľajnice k začiatku náučného chodníka „Hubovský okruh“. Značenie náučného chodníka nás vedie cez most pre peších ponad rieku Váh. Za mostom prejdeme cez hlavnú cestu, s využitím prechodu pre chodcov. Pokračujeme smerom doprava, po chodníku povedľa cesty. Asi v polovici trasy sa od nás odpojí náučný chodník. My však pokračujeme stále popri ceste až na koniec obce, kde sa sýpky nachádzajú.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návšteve sýpok môžete využiť služby občerstvenia v Hubovej, Švošove alebo neďalekej Ľubochni.

Popis cesty s fotkami:

Z vlakovej zastávky „Švošov“ sa vyberieme smerom od Ružomberka k podchodu popod koľajnice.


Za koľajnicami sa nachádzajú náučné tabule náučného chodníka „Hubovský okruh“, ktorého značenie nás bude viesť asi polovicu cesty.

Prejdeme mostom pre peších ponad rieku Váh.


Za mostom sa nachádza zastávka autobusu „Hubová,,pri moste“.

Prejdeme cez hlavnú cestu s využitím prechodu pre chodcov. Cesta má veľmi hustú premávku, zvýšte preto ostražitosť.

Na druhej strane hlavnej cesty sa vyberieme doprava po chodníku vedľa cesty.

Prechádzame popri ďalších náučných tabuliach.

Na neďalekej križovatke sa náučný chodník odpojí doľava. My pokračujeme stále popri hlavnej ceste.

Prejdeme popri pamätnej tabuli a kríži.


Míňame prechod, za ktorým sa nachádza zastávka autobusu „Hubová,,Babala“.

Prichádzame na koniec obce, kde sa nachádzajú sýpky, pri ktorých sa nezabudneme odfotiť.