Kam ísť

Prameň v ústí Sliačskej doliny, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v ústí Sliačskej doliny v brehu potoka Sliačanka, asi 1 km od zastavaného územia obce Liptovské Sliače. Dostanete sa k nemu, keď v ústí doliny odbočíte doľava k potoku a popri ňom sa vrátite pár metrov späť k miestu, kde poľná cesta prechádza cez potok.

Informácie:
– Voda vyviera zo svahu pri potoku.
– Svah je proti zosuvu zabezpečený drevami.
– Zmenou koryta potoka sa potok priblížil až k prameňu tak, že voda z potoka vteká priamo do prameňa.
– Prameň sa pre zaplavovanie potokom nevyužíva a je zanedbaný.
– Voda z prameňa je pravobrežným prítokom Sliačanky.
– V minulosti nad prameňom stála drevená studnička.
– Prameň sa nachádza v pohorí Nízke Tatry v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.