Kam ísť

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Hrboltovej

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Hrboltovej je zaujímavý tým, že sa v ňom našiel 750 rokov starý podpis majstra, ktorý sa podpísal odtlačkom svojej vlastnej dlane.

Nachádza sa v ružomberskej mestskej časti Hrboltová, asi 5 km od centra mesta.

Pôvodný gotický kostolík bol postavený v 13. storočí, po jeho prestavbe v 19. storočí zostala z neho zachovaná len časť ako bočná kaplnka.

Okrem už spomínaného odtlačku dlane v omietke na víťaznom oblúku stoja za pozornosť aj tri ozdobné konsekračné kríže, ktoré sú tiež také staré a dokazujú, že tento kostol mal v minulosti zrejme veľký význam. V zachovanej svätyni sa nachádza aj pôvodná krížová rebrová klenba. Všimnúť si môžeme aj kamennú sochu Panny Márie z 19. storočia.

V blízkosti kostola sa nachádza studnička, tzv. Prameň sv. Kataríny.