Kam ísť

Kostol Všetkých svätých v Ludrovej - Kúte

Rímskokatolícky gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej – Kúte patrí medzi najvzácnejšie sakrálne pamiatky na Slovensku. Postavený bol v 13. storočí a je považovaný za najstarší kostol na Liptove.

Nachádza sa vedľa cesty medzi Ružomberkom a Liptovskou Štiavnicou, z centra Ružomberka je vzdialený asi 3 km. Cesta z Ružomberka stúpa a pri kostole dosahuje svoj vrchol. Zaujímavosťou je, že kostol nestojí v obci, ale mimo zastavaného územia a je obklopený poliami. Keďže je postavený na kopci, je odtiaľto pekný výhľad na okolie Ružomberka. Vidíme odtiaľto napríklad Sidorovo, Čebrať či Choč. Pri pohľade na sever môžeme vedľa továrenského komína vidieť aj ďalší vzácny gotický kostolík v Martinčeku.

Kostol je zvonku opevnený ohradným múrom zo 17. storočia a pôsobí dojmom pevnosti. Tento dojem podporuje aj zastrešená vstupná brána.

Najvzácnejšie sú v kostolíku stredoveké nástenné maľby, ktoré sa tu nachádzajú. Na severnej stene pôvodnej lode sa nachádza figurálny triptych s postavami Panny Márie Ochrankyne, Krista Trpiteľa a sv. Jána Krstiteľa (resp. Krista Dobrého pastiera), vytvorený okolo roku 1400. Svätyňu kostola zdobí unikátny christologický cyklus, ktorý vznikol okolo roku 1420. Celkovo tu môžeme vidieť 34 výjavov zo života Ježiša Krista. Ide o najrozsiahlejší cyklus fresiek zo života Ježiša Krista na Slovensku. Obsahuje okrem iného aj zriedkavo zobrazovaný výjav Obesenie Judáša. Zaujímavá je aj maľba Poslednej večere, ktorú autor prepojil so scénou umývania nôh a tak sa na jednom obraze objavuje Ježiš Kristus hneď dvakrát. Klenbu svätyne zdobia výjavy Posledného súdu a Korunovania Panny Márie. Nástenné maľby boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Najstaršími prvkami výzdoby kostola sú konsekračné kríže z prelomu 13. a 14. storočia. Každý kríž patrí jednému z 12 apoštolov.

Na južnej stene si môžeme všimnúť slnečné hodiny.

Zvláštnosťou sú aj ryhy v južnom portáli. Tie mali podľa legendy zanechať šable šľachticov, ktorí sekaním zdravili Pána Boha. Najväčšiu ryhu údajne spravil poľský kráľ Ján Sobieski, keď sa vracal domov po víťaznej bitke s Turkami pri Viedni v roku 1683.

V kostolíku je podľa ďalších legiend pochovaný majster templárskeho rádu Johann Gottfried von Herberstein. Doterajší výskum však nepotvrdil prítomnosť templárov v tejto oblasti. Ku kostolíku sa viaže aj viacero ďalších legiend o zjavovaní duchov či svätých.

Kostol bol postavený v 13. storočí, ale bol postupne rozširovaný v 15. a v 16. storočí. Zaujímavosťou je, že kostol patril v 17. storočí niekoľko rokov aj protestantom.

Pri kostole a aj priamo v ňom sa nakrúcali viaceré známe filmy, napríklad Legenda o lietajúcom Cypriánovi či Tisícročná včela.

V opevnenom areáli pri kostolíku si isto všimneme aj mohutnú 400-ročnú lipu.

Kostolík už v súčasnosti neslúži na bohoslužobné účely, ale je v správe Liptovského môzea v Ružomberku a je prístupný širokej verejnosti v čase svojich otváracích hodín. Taktiež sa tu príležitostne konajú kultúrne podujatia s historickou tematikou.

Bližšie informácie o prevádzke nájdete na: https://liptovskemuzeum.sk