Kam ísť

Studnička nad cestou na Šturec, Liptovské Revúce - Vyšná Revúca

Studnička sa nachádza v lese v katastri obce Liptovské Revúce. Je umiestnená v doline asi 2 km od zastavaného územia, neďaleko cesty vedúcej do sedla Veľký Šturec. Dostať sa k nej dá chodníčkom popri potoku v mieste, kde sa cesta odkloní od potoka v doline a začne stúpať do sedla. Od uvedenej cesty je vzdialená asi 100 metrov.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia na okraji malej lúčky.
– Drevená konštrukcia studničky nad prameňom je prekrytá lepenkovou strieškou.
– Voda je zo studničky vyvedená dreveným žliabkom.
– Voda zo žliabku poháňa malý kovový mlyn a odteká do potoka.
– Pri prameni sa nachádza sedenie a zastavenie.
– Prameň sa nachádza v Národnom parku Veľká Fatra.
– Neďaleko prameňa prechádza modro značená cyklotrasa.