Čo robiť

005 Kríž na Lanoviskách v Černovej

Ľahko dostupná lokalita Lanoviská sa nachádza západne od ružomberskej mestskej časti Černová. Lúky sa využívajú ako pasienky a v mieste s pekným výhľadom bol v minulosti osadený drevený kríž, ktorý je viditeľný z blízkeho okolia. Vychádzka ku krížu je nenáročnou prechádzkou pre všetky vekové kategórie.

Upozornenie: V ohradách sa pohybuje dobytok, ohradníky sú pod napätím.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri kríži (ak v ohrade nie je dobytok)
b,) na ceste pod krížom s krížom v pozadí
c,) na ceste pod krížom s Černovou v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Lanoviská ležia severozápadne od Ružomberka. Lúka s krížom je viditeľná najmä z Černovej. Kríž je od centra mesta vzdialený 4,3 km (vzdušnou čiarou). Popri kríži vedie zeleno značená turistická trasa.

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Černová“
Autom: parkovanie pri potravinách alebo pri kostole

Vzdialenosť:
Od zastávky MHD 1,3 km. Od odstavnej plochy pri kostole 1,1 km.

Popis cesty:
Východzí turistický rázcestník sa nachádza vedľa cesty pri zastávke MHD. Od smerovníka vedie ku krížu zeleno značená turistická trasa. Značenie nás vedie popri Kultúrnom dome, rodnom dome Andreja Hlinku na križovatku pri základnej škole. V križovatke sa vyberieme doprava popri malom detskom ihrisku. Na ďalších križovatkách si držíme západný smer (ulica Priehradka) a cesta nás dovedie na okraj obce. Mierne stúpajúca spevnená cesta nás po pár minútach chôdze dovedie k samotnému krížu. Kríž sa nachádza za elektrickým ohradníkom. Pre prístup ku krížu využite prechodku s rukoväťou na odopnutie kábla. Ohradník za sebou zatvorte.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby reštauračného zariadenia blízko začiatku trasy (smerom na západ).

Popis cesty s fotkami:

Od turistického smerovníka, ktorý sa nachádza pri zastávke MHD, budeme pokračovať po zeleno značenej turistickej trase až do cieľa.

Prechádzame popri Kultúrnom dome, stále priamo mierne do kopca.

Prechádzame popri rodnom dome Andreja Hlinku, ktorý je prístupný na zavolanie a počas letných prázdnin zvykne byť prístupný od utorka do nedele.

Na križovatke pri základnej škole pokračujeme vpravo.

Prechádzame popri detskom ihrisku.

V križovatke pokračujeme priamo ulicou Priehradka.


V ďalšej križovatke pokračujeme priamo, ďalej po ulici Priehradka.


Cesta sa zmení z asfaltovej na spevnenú a vyvádza nás von z obce.

Onedlho zbadáme vľavo na lúke nad cestou kríž, ktorý je cieľom našej cesty.

Kríž sa nachádza za elektrickým ohradníkom. Pre prístup ku krížu využite prechodku s rukoväťou na odopnutie kábla. Ohradník za sebou zatvorte. Pozor, v ohrade sa zvykne pásť dobytok.