Kam ísť

Minerálny prameň Čertovica (Teplica), Liptovské Sliače

Minerálny prameň Čertovica (Teplica) sa nachádza vo Vyšnom Sliači, 0,5 km od zastavaného územia. Dostať k nemu sa dá po asfaltovej ceste, ktorá vedie z Vyšného Sliača ulicou “Hrbky” (modro značenou turistickou trasou).

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 66
– Vyviera zo severnej strany travertínovej kopy.
– Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Sliačske travertíny.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Voda prameňa má stálu teplotu okolo 16°C, a preto ani počas zimy potok opúšťajúci prameň nezamŕza.
– Má výdatnosť 81,1 l/min s obsahom 1 850 mg CO2 na liter vody.
– Je pomerne dosť mineralizovaný, svojou povahou sa radí medzi sírne vody (vajcovky).
– Samotný prameň sa odborne nazýva mofetový.
– Je zachytený do betónového bloku s kruhovými otvormi pre výtok minerálnej vody, čím je chránený proti znečisteniu.
– Prameň je zastrešený strieškou so sedením.
– Prístup k prameňu tvorí vydláždený chodník.
– Okolie prameňa je taktiež vydláždené.
– Samotná travertínová kopa, z ktorej voda vyviera, je zaujímavá svojim tvarom pripomínajúcim sopku s kráterom.
– Minerálna voda je hojne využívaná obyvateľmi širokého okolia.
– Popri prameni prechádza značený turistický chodník.
– Pár metrov od prameňa vyviera iný minerálny prameň do jazierka.
– Pri chodníku k prameňu sa nachádza náučná tabuľa o Národnej prírodnej rezervácii Sliačske travertíny.