Kam ísť

Kríž Černová, Opaliny pri Salaši Krajinka

Kríž sa nachádza v Ružomberku, v časti Černová. Je umiestnený na okraji lesa pri ceste číslo 18 (E50) v lokalite Opaliny, blízko Salaša Krajinka. Nachádza sa 1,5 km od parkoviska pri Salaši Krajinka.

– Kríž je drevený s plechovou podobizňou Krista.
– Kríž je orientovaný na východ.
– Na kríži je umiestnená okrúhla strieška.
– Okolo kríža je drevený oplotok.
– Pri kríži sa nachádza socha Krista a ďalšie dve sochy.