Čo robiť

K Brankovskému ľadopádu

Brankovský vodopád „ľadopád“ patrí medzi obľúbené miesta na zimnú prechádzku. Vodopád je v zime zvyčajne zamrznutý a vytvára nádherný vysoký ľadopád, ktorý pri dobrých podmienkach využívajú na lezenie horolezci.

Štart a cieľ: Podsuchá (časť Ružomberka) (zastávka autobusu „Biely Potok/Ružomberok,Podsuchá“)
Trasa: 4 km (spolu tam aj späť)
Orientačný čas: 2 hodiny (spolu k ľadopádu a naspäť)
Značenie: zelená turistická značka, záver bez značenia, späť rovnakou trasou
Prevýšenie: 230 m
Náročnosť: Nenáročná trasa. V závislosti od poveternostných a snehových podmienok môže byť mierne náročná. Trasa s miernym stúpaním s mierne náročným prístupom k samotnému ľadopádu, ktorý zvykne byť vyšmýkaný, no je zaistený reťazou.
Bezpečnosť: V úvode je potrebné prejsť cestným mostom na ceste prvej triedy, kde je hustá premávka a most nemá chodník pre chodcov. Úzka krajnica na moste dokonca býva zasypaná odhrnutým snehom z cesty. Na celej trase si treba dávať pozor na pošmyknutie. Keďže trasa je často navštevovaná, chodník býva vyšmýkaný. Prechody cez potok sú zaistené mostíkmi, ktoré sú často zaľadnené a šmykľavé. Na záverečnom výstupe od informačnej tabule je terén strmší a preto aj šmykľavejší, hlavne pri zostupe. Záverečný úsek je zaistený reťazou. Neodporúčame vychádzať až k ľadopádu, pretože z neho zvyknú padať kusy ľadu. Na trase odporúčame používať turistické palice, prípadne použiť mačky (stúpacie železá alebo retiazky na topánky).

Doprava:
Autom: Parkovanie na bezplatných parkovacích plochách vedľa hlavnej cesty pri autobusovej zastávke. (Nie vždy sú odhrnuté od snehu.)
Autobusom: Z autobusovej stanice na zastávku autobusu „Biely Potok/Ružomberok,Podsuchá“

Trasa:
Trasa začína v ružomberskej osade Podsuchá, kam sa vieme pohodlne dopraviť autobusom alebo vlastným autom. Od zastávky autobusu / parkoviska sa vyberieme k miestnej reštaurácii (kolibe), pri ktorej začína turistické značenie. Vyberieme sa po zeleno značenej trase, späť k hlavnej ceste. Použijeme prechod pre chodcov a prejdeme na druhú stranu cesty. Následne prejdeme cez cestný most ponad rieku Revúca. Tu je potrebné zvýšiť pozornosť, pretože most nemá chodník pre peších a sme nútení prejsť po okraji vozovky. Za mostom sa vydáme doľava po ceste, ktorá býva miestami zaľadnená a šmykľavá. Na ceste sa zvyknú pohybovať aj lyžiari na bežkách. Pokračujeme cestou popri rieke Revúca, v ktorej si na skalách môžeme všimnúť rôzne ľadové útvary vytvorené tečúcou vodou pri mínusových teplotách. Prechádzame popri táborisku s drevenou budovou, na stene ktorej si môžeme všimnúť maľbu Brankovského vodopádu, ktorá tu zostala po skautskom tábore. Pri druhej dolinke odbočujúcej doprava nás značenie navádza odbočiť do doliny, my sa však prejdeme ešte pár desiatok metrov ďalej, aby sme sa vyhli strmému šmykľavému výstupu hore brehom potoka. Zachádzka nás dovedie k informačnej tabuli „Podsuchá“, pri ktorej sa vydáme zvážnicou vpravo. Lesná cesta sa vracia späť k dolinke a hneď v jej úvode si treba dať pozor, lebo prechádza popod zosuvné územie a raz za čas odtiaľ spadne nejaký kameň. Cesta nás vedie miernym stúpaním k hranici Národného parku Nízke Tatry, o čom nás informuje tabuľa, popri ktorej prechádzame. Lesná cesta sa postupne mení na chodník, ktorý nás dovedie k mostíkom, na ktorých si treba dať pozor na pošmyknutie. Za mostíkmi schádzame zo zeleno značenej trasy a vyberieme sa popri informačnej tabuli o Brankovskom vodopáde hore dolinkou. V dolinke sa nachádza množstvo napadaných skál, ktoré prekrýva sneh, preto si treba dávať pozor, kam stúpame. Po pár minútach trochu väčšieho stúpania prichádzame k mostíku, odkiaľ si môžeme vychutnať samotný ľadopád. Chodník sa stáva členitejší, s väčsím počtom kameňov, no našťastie je tento úsek dlhý len pár desiatok metrov. Návštevníkom odporúčame pokračovať len k retiazkam, odkiaľ je možné urobiť fotky ľadopádu a tiež ho vidieť v jeho plnej kráse. Ak by vám to nedalo, tak sa pomocou retiazky môžete dostať až priamo k ľadopádu, no pre bezpečnosť to neodporúčame. Späť sa vraciame rovnakou trasou, ale o niečo obozretnejšie, pretože cestou dolu kopcom sa šmýka o niečo viac.

Poznámky:
– V úvode trasy sa nachádza reštaurácia.
– Ľadopád je často navštevovaný, preto aj chodník býva schodný takmer stále.
– Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie návštevníkov, avšak mladšie deti treba pridržiavať, najmä v úseku posledných 300 metrov trasy.
– Okolie ľadopádu je Národnou prírodnou pamiatkou.
– Územie okolia ľadopádu patrí medzi chránené územia európskeho významu.
– Trasa sa nachádza v pohorí Nízke Tatry.
– Ľadopád využívajú pri dobrých podmienkach horolezci na lezenie.
– Pre zberateľov existuje drevená turistická známka, nálepka do turistického denníčka či magnetka Brankovského vodopádu, ktorá je k dispozícii v Informačnom centre Ružomberok na ulici Antona Bernoláka 1 v Ružomberku.