Čo robiť

Z Vlachov na priehradu Liptovská Mara s deťmi

Bicyklom k najväčšej priehrade na Liptove.

Štart a cieľ: parkovisko pri obecnom úrade vo Vlachoch
Trasa: 4 km (+ 4 km späť)
Značenie: modrá CTT, zelená CTT
Povrch: asfaltová cesta, panelová cesta
Náročnosť: mierne stúpajúca cesta, so strmším výstupom na priehradný múr
Bezpečnosť: Trasa vedie cez dedinu po miestnej ceste tretej triedy. Okolo priehrady sa na autách pohybujú návštevníci Archeoskanzenu Havránok a rybári. Pri návrate odporúčame dolu panelovou cestou z hrádze bicykle kvôli bezpečnosti radšej tlačiť.

Trasa:
Trasu začneme pri obecnom úrade v obci Vlachy. Pokračujeme cestou k mostu ponad kanál, cez ktorý preteká voda z priehrady Liptovská Mara. Tu si môžeme urobiť asi 20-minútovú zachádzku po hrádzi vodného kanála (pred mostom odbočíme vľavo) k zvieracej obore. Prejdeme mostom a dostávame sa do miestnej časti Vlašky. Pri budove bývalej železničnej stanice vo Vlaškách sa napojíme na zeleno značenú cyklotrasu smerom doprava k priehrade. Prechádzame popri posledných domoch a cesta sa z asfaltovej zmení na panelovú. Tá nás krátkym, no strmým stúpaním vyvedie na priehradný múr. Tu sa nám odkryjú výhľady na vodnú plochu a hrebeň Veľkej Fatry, Nízkych a Západných Tatier. Cesta sa znovu mení na asfaltovú a tá nás vedie popri priehrade ku prístavisku s replikou kostolnej veže. Kostol, ktorý sa tu nachádzal, je premiestnený do skanzenu Liptovskej dediny v Pribyline. Odtiaľto si odporúčame urobiť krátku zachádzku hore kopcom, ku zrekonštruovanej keltskej osade Havránok. Pokračujeme ďalej cestou popri vodnej nádrži a v mieste, kde sa cesta pomaly značne zvažovať nadol, odbočíme doľava na neznačenú cestu k momentálne nefunkčnému hotelu. Pri hoteli naša cesta končí a my sa po odpočinutí a nabažení sa výhľadov vydáme na cestu späť. Po návrate z trasy môžeme využiť služby pohostinstva v úvode našej trasy.

Poznámky:
– Na začiatku trasy sa nachádza pohostinstvo.
– V blízkosti začiatku trasy smerom na Krmeš a Ľubeľu sa vedľa cesty nachádza studnička s pitnou vodou.
– V blízkosti začiatku trasy sa nachádza starý kaštieľ.
– V úvode trasy možnosť zachádzky k zvieracej obore so srnčou zverou. Zver poprosíme nekŕmiť.
– Architektonicky zaujímavá budova bývalej železničnej stanice vo Vlaškoch. Pokiaľ nebola postavená priehrada Liptovská Mara, železničná trať Košicko – Bohumínskej železnice viedla tadiaľto.
– Samotný priehradný múr je technickou pamiatkou, nájdete na ňom aj náučnú tabuľu.
– Možnosť prehliadky archeologického skanzenu Havránok (cca 10 min. pešo)
– Sezónna expozícia a bufet vo veži bývalého kostola.
– Možnosť člnkovania na priehrade.
– Záver našej trasy vedúci k hotelu (mimo prevádzky) nie je značená CTT, ale výstup na mierny kopec vás odmení nádherným výhľadom na priehradu.
– Kto má ešte chuť, môže pokračovať asi 1,5 km po zeleno značenej cyklotrase cez dedinku Bobrovník, až ku stredisku Marína Liptov, kde nájdete vyhliadkové mólo, reštauráciu a iné doplnkové služby.