Kam ísť

Budova Galérie Ľudovíta Fullu

Galéria Ľudovíta Fullu je uzatvorená z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie.

Galéria Ľ. Fullu ponúka svojim návštevníkom výtvarné dielo ružomberského rodáka Ľ. Fullu, ktorý bol jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia a patril k zakladateľom moderného maliarstva a grafiky na Slovensku.

Nachádza sa v centre mesta, na ulici D. Makovického, hneď vedľa budovy Liptovského múzea.

Galéria je po architektonickej stránke značne netradičnou stavbou. Tvoria ju dva na seba ležiace asymetricky usporiadane hranoly, pričom horný hranol je umiestnený kolmo na dolný. Výstavné priestory sú v hornej časti. Priečelie galérie zdobí mozaika navrhnutá Ľ. Fullom.

Zaujímavosťou je, že Ľ. Fulla daroval svoje výtvarné dielo štátu. Dar obsahoval 548 malieb, kresieb a grafík. Galéria vznikla ako výsledok darovacej zmluvy medzi Ľudovítom Fullom a štátom. Maliar daroval štátu svoje dielo a štát sa zaviazal postaviť pre zbierku galériu s ateliérom a bytom. Stavba sa začala realizovať v roku 1965 podľa návrhu Martina Kusého a galéria bola verejnosti sprístupnená v roku 1969. Bola prvou galériou postavenou na Slovensku po roku 1945. Ľ. Fulla tu prežil posledné roky svojho života. V roku 2012 bol objekt vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Viac informácií o tom, čo môžete v Galérii Ľ. Fullu vidieť, nájdete TU.