Kam ísť

Studnička v Jastrabej doline, Lúčky

Studnička sa nachádza v lese nad obcou Lúčky. Je postavená pár metrov od potoka v Jastrabej doline. Vedie popri nej červeno značený turistický chodník na Veľký Choč z Lúčok. Od zastavaného územia obce je vzdialená asi 2,5 km.

Informácie:
– Studničku tvorí drevená konštrukcia postavená nad prameňom.
– Konštrukcia studničky je prestrešená dreveným šindľom.
– Studnička je zanedbaná, drevená prietoková rúrka je zanesená a voda vyteká popod konštrukciu studničky.
– Okolie studničky je zarastené vegetáciou.
– Popri studničke vedie červeno značená turistická trasa z Lúčok cez Veľký Choč do Jasenovej.
– Popri studničke vedie náučný chodník Choč pre nás a my pre neho.
– Studnička sa nachádza na území Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy.
– Od studničky je výhľad na skalné bralá Veľkého Choča.