Kam ísť

Medzi najzaujímavejšie sakrálne stavby patria kostoly. V centre mesta sa nachádzajú tri, či už katolícke alebo evanjelický. V okrajových častiach mesta sa nachádzajú ďalšie nemenej významné. Obce na Dolnom Liptove (okres Ružomberok) sa môžu pochváliť mnohými kostolmi, z ktorých niektoré svojim vekom, históriou a výzdobou patria ku kostolom s celoslovenským významom. Kostol od nepamäti slúžil okrem bohoslužieb ako komunitné centrum, kde sa ľudia počas voľného dňa, po bohoslužbe, stretli so svojimi známymi a s rodinou. Kostol je aj miesto, kde sa stretávame s umením, keďže kostol je takmer vždy bohato vyzdobený umeleckými spracovaniami kresťanských motívov. Nájdete v nich umelecky spracované oltáre, krížové cesty alebo umelecky cenné fresky a maľby. Návšteva kostola návštevníkovi vždy prinesie duchovný, umelecký, ale aj estetický zážitok.