Čo robiť

Náučný chodník Čierny Kameň

Náučný chodník sa z veľkej časti nachádza v katastri obce Liptovské Revúce, 24 km od centra mesta Ružomberok. Vedie zo Strednej Revúcej na konci zastavaného územia a končí vo Vyšnej Revúcej v lokalite Bučina.

Chodník zo začiatku vedie podhorskými lúkami, hájmi, lesom a horskými lúkami. Neskôr prechádza okolo Národnej prírodnej rezervácie Čierny Kameň do najvyššieho bodu trasy v sedle Ploskej, odkiaľ schádza horskými lúkami, hájmi a lesom späť do obce Liptovské Revúce. Počas prechodu chodníkom sa dozviete niečo o prírodných a historických zaujímavostiach oblasti okolo Čierneho Kameňa.

Chodník začína na okraji zastavaného územia obce, v časti Stredná Revúca, v dolinke Malá Turecká. K začiatku trasy vedie zo zastávky autobusu „Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr.“ červeno značený turistický chodník. Od zastávky, kde sa nachádza náučný panel o histórii obce Liptovské Revúce, vedie popri pamätníku padlým v SNP. Pod kostolom odbočí na bočnú ulicu, na konci ktorej obíde posledný dom z pravej strany. Na úvod trasy treba spomenúť, že trasa nie je značená značením náučného chodníka, ale vedie po existujúcich značených turistických trasách. Prvá náučná tabuľa informuje o samotnom náučnom chodníku a o Veľkej Fatre, na území ktorej sa chodník nachádza. Červenoznačený turistický chodník, ktorým vedie prvá časť náučného chodníka, vedie cez potok, popri ktorom pokračuje lúkami smerom do kopca. Chodníček sa od potoka mierne odkloní a stúpa cez lúky, z ktorých sa hneď v úvode naskytujú výhľady na skalný masív Čierneho Kameňa. Z lúk chodníček schádza späť k potôčiku, cez ktorý prejde na druhú stranu a pokračujeme popri ňom cez háj. Po chvíli sa odkloní od potôčika doprava a vedie popri nenápadnom prameni na podhorské lúky. Na lúkach sa odkrývajú ďalšie výhľady do okolia. Nad pastierskymi kolibami, ktoré stále slúžia svojmu účelu, sa nachádza ďalší panel o flóre Veľkej Fatry. Chodník vedie striedavo pomedzi stromy a okrajmi lúk k lesíku, ktorého strmé stúpanie prekonáva početným kľukatením raz vpravo, raz vľavo. V blízkosti masívu Čierneho Kameňa sa nachádza informačný panel o faune Veľkej Fatry. Striedavo lesom a lúkami vedie chodník do Sedla pod Čiernym Kameňom, kde sa nachádza rázcestie turistických trás a náučný panel o Národnej prírodnej rezervácii Čierny Kameň. Zo sedla trasa pokračuje zeleno značeným turistickým chodníkom smerom do Sedla Ploskej. Trasa vchádza do samotnej rezervácie a hneď na začiatku sa nachádza starý drevený žľab s pretekajúcou vodou z blízkeho prameňa. Povaha územia, v ktorom trasa vedie, sa výrazne zmenila a prešla z lúk a hájov s prevažne listnatými stromami a krami do hustej, prevažne ihličnatej hory. Po opustení rezervácie trasa vedie horskými lúkami popri ďalšom prameni do Sedla Ploskej. Výhľady sa oproti predchádzajúcej časti trasy zmenili, nakoľko teraz je výhľad najmä na západ a juh. V Sedle Ploskej sa nachádza ďalšie rázcestie turistických trás, prístrešok so sedením a panel o Slovenskom národnom povstaní. Zo sedla, ktoré je najvyšším bodom trasy náučného chodníka, trasa pokračuje žlto značeným turistickým chodníkom, smerom do Vyšnej Revúcej. Trasa schádza horskými lúkami, striedavo cez lesíky a háje na Magury (Vyšnie Magury), kde sa nachádzajú ďalšie stále využívané salaše. Na okraji podhorskej lúky blízko salaša sa nachádza panel o salašníctve. Chodník sa zmení na poľnú a lesnú cestu, ktorá stálym klesaním schádza do lokality Nižnie Magury, pod ktorou sa nachádza informačný panel o osídlení oblasti Liptovských Revúc. Stále prudšie klesajúca cesta nás dovedie k poslednému panelu a koncu trasy. Panel, ktorý sa tu nachádza, je takmer identický s prvým panelom, pretože trasa je obojsmerná a tak znova informuje o samotnom náučnom chodníku a o Veľkej Fatre, na území ktorej sa chodník nachádza. Žlto značený turistický chodník pokračuje do obce k asi 600 metrov vzdialenej zastávke autobusu „Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota“, pri ktorej sa nachádza mapa cyklotrás a náučný panel o starej kráľovskej ceste cez Šturec.

Po absolvovaní náučného chodníka môžete využiť hostince v blízkosti začiatku aj konca trasy, alebo sezónnu reštauráciu vo Vyšnej Revúcej. Ďalšie reštauračné služby, či kúpalisko sa nachádza v najbližšej obci Liptovská Osada, vzdialenej 9 km.

– Texty na paneloch náučného chodníka sú v slovenčine.
– Na zastávkach autobusu, ktoré sú blízko začiatku a konca trasy, sa nachádza turistická mapa.
– Pri zastávkach autobusu, ktoré sú blízko začiatku a konca trasy, sa nachádzajú predajne potravín a pohostinstvá.
– Pred najbližším domom k začiatku chodníka je umiestnená turistická mapa okolia Liptovských Revúc.
– Trasa je obojsmerná, ale odporúčame ju absolvovať v smere, aký je v popise.
– Trasu je možné absolvovať aj v zime, treba však brať do úvahy to, že orientácia a pohyb v zasneženom teréne je omnoho náročnejší.
– Náučný chodník meria približne 10 km a je možné ho absolvovať približne za 4 až 5 hodín. K tomuto času treba pripočítať časy potrebné na dopravenie sa k štartu a od konca samotného náučného chodníka.
– Trasa vedie popri štyroch prameňoch.
– Chodník je zo začiatku značený červeným, neskôr modrým a nakoniec žltým turistickým značením.
– Značenie turistických trás je miestami zle viditeľné, preto je potrebné často zvýšiť pozornosť a hľadať značky.
– Od autobusovej zastávky pri konci trasy k zastávke pri začiatku trasy je to asi 2 km.
– Chodník svojou dĺžkou, prevýšením a terénom, nie je vhodný pre deti do 15 rokov.
– Pri prvom paneli trasy sa nachádza oficiálne táborisko a studnička s vodou.
– V blízkosti Sedla Ploskej sa nachádza pamätník bojov počas SNP.
– Chodník zvykne byť miestami blatistý a šmykľavý, aj v čase sucha.
– V roku 2020 bol chodník vyčistený a boli povypiľované prekážky, ktoré doň zasahovali.
– Časť trasy medzi Sedlom pod Čiernym Kameňom a Sedlom Ploskej vedie katastrom obce Ľubochňa.
– Chodníkom vstupujete do Národného parku Veľká Fatra, preto je potrebné dodržiavať jeho návštevný poriadok.
– V blízkosti konca trasy sa nachádza ruina bývalej prepriahacej stanice, ktorá slúžila ako výpomoc pri preprave tovaru zo severu na juh.
– Návštevníkom odporúčame navštíviť vtáčiu záhradku Miroslava Sanigu vo Vyšnej Revúcej.

Doprava:
Autom: V blízkosti zastávky autobusu „Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr.“ je viacero možností, kde sa dá zaparkovať.
Autobusom: Z autobusovej stanice v Ružomberku sa môžete odviesť autobusom na zastávku „Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr.“, odkiaľ je potrebné prejsť kúsok naspäť po hlavnej ceste a pri kostole odbočiť na ulicu doľava. Náučný chodník začína za posledným domom na okraji lúky. K začiatku trasy je to pešo asi 15 minút chôdze.
Taxíkom: Z centra mesta vás taxík bude stáť okolo 30€.