Kam ísť

Kostol sv. Michala Archanjela vo Valaskej Dubovej

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela sa nachádza v obci Valaská Dubová, z centra Ružomberka je vzdialený asi 7 km.

Novorománsky kostol bol dostavaný v roku 1866. Stojí na vyvýšenine v juhozápadnej časti obce v blízkosti cintorína. Ku kostolu vedie veľké hlavné schodisko.

Z pôvodného zariadenia sa zachovali oltáre, krstiteľnica a kazateľnica.

Vo vchode do kostola sa nachádza freska, na ktorej je zobrazený Ježiš Kristus ako žehnajúci dobrý pastier.

Hlavný oltár sv. Michala Archanjela je jedným z mála zachovaných barokových oltárov v okolí Ružomberka. Je v ňom umiestnený obraz, na ktorom je zobrazený sv. Michal Archanjel. Jeho osvetlená postava vystupuje z tmavšieho pozadia, v pravici drží plamenný meč. Jednou nohou pritom stojí na hrudi diabla, ktorý leží na chrbte a vidíme mu priamo do tváre. Obraz je novší ako samotný oltár. Nad obrazom je kruh s nápisom IHS, ktorý je obklopený lúčovou svätožiarou a obláčikmi. Pod obrazom sa nachádzajú sošky anjelov. Celý oltár je bohato vyzdobený.

Na bočnom oltári Panny Márie stojí za povšimnutie obraz Panny Márie od tirolského maliara F. Daberta. Na olejomaľbe je na modrom pozadí zobrazená Panna Mária s dlhými svetlými rozpustenými vlasmi. Oblečená je v ružovom prepásanom rúchu a modrom plášti. Stojí na oblakoch a obklopená je lúčovou svätožiarou. Oltár je orámovaný desiatimi okrídlenými hlavami anjelov. Na vrchole oltára je kríž so svätožiarou a holubicou. Oltár má veľmi peknú dekoratívnu drevorezbu.

Kamenná pieskovcová krstiteľnica má masívny tvar, ktorý zodpovedá tvaru kalicha. Na jej vrchole je kovový tepaný polguľový vrchnák. Na ňom sa nachádza ríšske jablko. Vo vnútri krstiteľnice je vložená medená misa v tvare valca určená na krstnú vodu.

Baroková kazateľnica je tiež bohato zdobená, či už pozlátením alebo postriebrením. Na kazateľnici a nachádzajú štyri olejomaľby, ktoré zobrazujú štyroch apoštolov – evanjelistov. Ján je zobrazený s orlom, Lukáš s býkom, Marek s levom a Matúš s ľudskou postavou. V kazateľnici sa nachádza aj obraz blahoslavenej Zdenky Schellingovej. Na strieške kazateľnice si môžeme všimnúť sochu sv. Michala Archanjela s rozprestretými krídlami. Na hlave má zdobenú prilbu, v pravej zdvihnutej ruke drží plamenný meč a v ľavej ruke má váhy.

Kostol má osem veľkých okien, po štyri na každej strane. V prednej časti – vo svätyni sú dve menšie okná s leptanými sklami, na ktorých sú zobrazené výjavy zvestovania Panne Márii a prežitie Jonáša v útrobách veľryby. V zadnej časti kostola sú výklenky, v ktorých sa nachádzajú sochy zvestcov.

Za povšimnutie stoja aj maľby na klenbe kostola, ktoré vytvoril známy maliar Jozef Hanula, rodák z neďalekých Liptovských Sliačov. Je na nich zobrazený napríklad výjav ako Ježiš vyháňa peňazomencov z chrámu, ďalej môžeme vidieť zobrazenie Svätej Trojice, sv. Cecíliu, či sv. Izidora. Namaľovaný je tu aj erb obce. No a v kostole sa nachádza aj štrnásť obrazov krížovej cesty.

Kostolná veža je dominantou obce a nachádzajú sa v nej štyri zvony. Vežou vedie točité schodisko až do zvonice. Na vrchole veže je umiestnený pozlátený kríž.

Pri kostole bola v roku 2008 pri príležitosti 150. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch postavená Lurdská kaplnka.