Kam ísť

Prameň v Sliačskej doline 2, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v hornej časti Sliačskej doliny pod kopcom Chlopec v lokalite Vápenica. Vyviera pod svahom 3 metre od potoka Sliačanka v malom pramenisku. Od chaty na konci doliny, kde končí asfaltová cesta, je vzdialený asi 400 m.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia porasteného machmi.
– Prameň vytvára asi päť metrov dlhé a meter široké pramenisko (vznikajúce rašelinisko).
– Voda z neho je pravobrežným prítokom Sliačanky.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Okolie prameňa je zarastené vegetáciou.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.