Kam ísť

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskej Osade

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa sa nachádza v obci Liptovská Osada, z centra Ružomberka je vzdialený asi 16 km.

Kostol bol postavený v roku 1762 na mieste, na ktorom predtým stál drevený kostol. Začiatkom 20. storočia bol kostol rozšírený o bočné lode.

V kostole sú maľby od Vladimíra Droppu. Súčasťou oltára je aj drevená socha patróna kostola: sv. Jána Krstiteľa. Po jeho bokoch sú sochy sv. Cyrila a Metoda. Okrem hlavného oltára sú tu aj bočné oltáre sv. Jozefa a Panny Márie. Nachádza sa tu aj drevený kríž s vyrezávaným ukrižovaným Ježišom Kristom. No a nechýba tu ani krížová cesta.

Časť kostolných lavíc je pôvodných, zvyšok bol nahradený novými, tvarovo podobnými.

Vo veži sú tri zvony, pričom najstarší, zasvätený Najsvätejšej Trojici, je zo 17. storočia. Je na ňom nápis: Pamiatka na posvätnú slávu sv. Trojice, zbožných a Bohu oddaných, 1658.

Na kostole je umiestnená pamätná tabuľa na počesť kňaza Štefana Vaverčáka, ktorý počas druhej svetovej vojny zachránil pred smrťou 72 miestnych obyvateľov, ktorých chcelo zastreliť nemecké komando.