Kam ísť

Prameň pod Poslednou vodou, Liptovská Lúžna

Prameň sa nachádza nad lokalitou Dolné Želiská, v katastri obce Liptovská Lúžna, pár metrov pod upraveným prameňom „Posledná voda“. Nachádza sa nad strmo stúpajúcim žlto značeným turistickým chodníkom v lese nad miestom s viacerými prameňmi a mokraďami.

Informácie:
– Voda vyteká zo skalnatého podložia prekrytého vrstvou ihličia v svahu priamo nad chodníkom.
– Z prameňa preteká popod terén a chodník, kde vyteká na povrch.
– Prameň je neupravený a nevyužívaný.
– Pár metrov nad ním sa nachádza upravený prameň.
– Popri prameni prechádza žlto značený turistický chodník z Liptovskej Lúžnej na hrebeň Nízkych Tatier.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.