Kam ísť

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Liptovskej Štiavnici

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa nachádza v obci Liptovská Štiavnica, z centra Ružomberka je vzdialený asi 6 km.

S jeho výstavbou sa začalo v roku 1995, vysvätený bol v decembri 1999 biskupom Františkom Tondrom. Architektonický návrh robili Ing. Arch. Marián Dúha a Ing. Arch. Izabela Dúhová.

Kostol má modernú architektúru a patrí medzi dominanty obce.

Predtým, než bol kostol postavený, chodievali veriaci z Liptovskej Štiavnice na bohoslužby do neďalekej Ludrovej, prípadne až do Ružomberka.

V blízkosti kostola sa nachádza aj drevená zvonica, ktorá bola postavená v roku 1933 a taktiež kaštieľ zo 17. storočia.

Priamo v obci sa nachádza aj kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.