Kam ísť

Minerálny prameň Vyšňanský medokýš, Liptovská Štiavnica

Minerálny prameň Vyšňanský medokýš sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Liptovská Štiavnica na lúke. Z konca ulice Na Novoť je vzdialený asi 150 m. Vedie k nemu neudržiavaný chodník popri plote a pomedzi kríky.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 81
– Voda vyteká z prameňa, ktorý je zachytený do kadluby prelivovou rúrkou.
– Kadluba je v súčasnosti obložená betónovými tehlami a zasypaná. Viditeľná je len samotná prelivová rúrka.
– Voda je číra, studená a bez zápachu.
– Okolie prameňa je ohradené kovovou ohradou a tým je zabezpečené proti zdevastovaniu pasúcim sa dobytkom.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Pri chodníku k prameňu sa nachádza chránený strom. Je hneď za plotom, popri ktorom prechádzame.