Kam ísť

Sakrálne pamiatky

So sakrálnou tematikou sa v Ružomberku stretnete takmer v každej jeho časti. V centre mesta sa nachádzajú viaceré kostoly, či už katolícke, evanjelický alebo židovská synagóga. Všetky tieto stavby tvoria súčasť mesta a svojou historickou, architektonickou a sakrálnou hodnotou dopĺňajú kolorit Ružomberka. So sakrálnymi stavbami sa stretneme aj v ďalších častiach mesta, spomenúť môžeme napríklad kláštor, kalváriu, mestský cintorín, ale aj kaplnky, kríže a iné. V blízkom okolí sa tiež nachádzajú viaceré významne sakrálne stavby, ktoré sa stali miestom nakrúcania mnohých filmov, alebo sú spojené s legendami aj o templárskych rytieroch. Celé okolie Ružomberka je priam posiate kaplnkami, krížmi a inými pútnickými miestami, za ktorými sa oplatí vybrať, pretože častokrát ponúkajú nielen estetickú a sakrálnu hodnotu, ale aj samotné miesta, kde sa nachádzajú, sú zaujímavé svojou polohou, okolím, výhľadom z nich.