Kam ísť

Prameň Hrabovská cesta, Ružomberok

Prameň sa nachádza pri chodníku na ulici Hrabovská cesta. Od zastávky MAD “Hotel Áčko” je vzdialený 300 m. Dostanete sa k nemu po hlavnej prístupovej ceste do Hrabovskej doliny.

Informácie:
– Voda je z prameňa vyvedená rúrkou cez oporný múr v svahu.
– Prebytočná voda je odvedená do kanála.
– Prameň je zastrašený drevenou konštrukciou so strechou z lepenkového šindľa.
– Prameň je často využívaný návštevníkmi Hrabovskej doliny a miestnymi obyvateľmi.
– Prameň bol prestavaný v roku 2019 počas výstavby chodníka.