Kam ísť

Prepad z vodojemu pod Plieškou, Kalameny

Prepad sa nachádza v lese v katastri obce Kalameny. Vody vyteká z prepadovej rúry v spodnej časti Kalamenskej doliny. Od zastavaného územia obce je vzdialený asi 1,6 km. K prepadu sa dá dostať modro značeným turistickým chodníkom Kalamenskou dolinou, z ktorého treba prejsť za potok pri prvej dolinke vľavo od cesty.

Informácie:
– Voda vyviera z kovovej rúry pod plotom areálu s vodojemom.
– Voda z prepadu vyteká len v období, kedy je vo vodojeme dostatok vody.
– Prepad sa nachádza v pohorí Chočské vrchy.
– Prepad sa nachádza v 2. stupni ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach.
– Neďaleko prepadu vedie modro značený turistický chodník z Lúčok na Liptovský hrad.