Čo robiť

Značené chodníky

Táto časť stránky sa zaoberá jednotlivými značenými turistickými trasami a popisuje ich priebeh spolu s tým, čo sa na danej trase, prípadne v blízkosti trasy nachádza a o tom, ako je trasa vedená v teréne. Trasy neopisujú priamo výlet, ktorý sa dá podniknúť, opisuje však zaujímavosti danej trasy z hľadiska potreby jej vyznačenia v teréne a miesta, ktorými prechádzajú.