Kam ísť

Múzeum ručnej výroby papiera

Múzeum ručnej výroby papiera je unikátnym múzeom, v ktorom sa môžu návštevníci dozvedieť veľa o histórii ručnej výroby papiera.

Nachádza sa v obci Ludrová, z centra Ružomberka je vzdialené asi 7 km.

V múzeu sa návštevníci nielen dozvedia to, ako sa papier vyrábal kedysi bez použitia moderných prístrojov, ale môžu si papier aj sami vlastnoručne vyrobiť. Múzeum je umiestnené v drevenici, v blízkosti ktorej sa nachádza aj hojne navštevovaný minerálny prameň.

Vo väčšej miestnosti na prízemí sú umiestnené zariadenia, ktoré slúžia na výrobu papiera. Najdôležitejším zariadením je holender: je to špeciálne vyrobený stroj, ktorý slúži na mletie surovín, ktoré sú potrebné na výrobu papiera. Potom sa tu nachádza drevená kaďa, ktorá je naplnená vodou, je tu aj lis, sitá a aj stojan na vysušenie. Na stene je vystavená schéma, z ktorej sa možno dozvedieť zaujímavé informácie o histórii výroby papiera.

Na poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá bude k dispozícii najmä detským návštevníkom počas školských exkurzií.

Výroba papiera na Slovensku má už skoro 500-ročnú tradíciu. Počas obdobia prešla nemalou zmenou, ale princíp je stále rovnaký. Od začiatku išlo o to, vyrobiť z vlákien rastlinného pôvodu uzavretý list splstením na site a odlúčením vody z listu papiera. Pri ručnej výrobe sa na to používali malé sitá, pomocou ktorých papiernik utváral papierový list. V dnešnej strojovej výrobe sa papierový list vytvára plynule na nekonečnom site.

Od vzniku prvej ručnej papierne na Slovensku prešlo pomaly už 500 rokov. Za toto obdobie vzniklo 105 ručných papierní. Prvé správy o výrobe papiera máme z roku 1530. Prvá papiereň, o ktorej sa nám zachovalo množstvo archívnych dokumentov a listín je papiereň v Liptovskom Michale, ktorá bola založená v rokoch 1596 až 1606. Papiereň v Ružomberku vznikla v južnej časti mestského chotára, v susedstve mestskej časti Biely Potok. Nachádzala sa v lokalite Jazierce, pri vyústení Hlbokej doliny do údolia rieky Revúca na mieste bývalej železnej huty. Pravdepodobne existovala už na prelome 17. a 18. storočia.

Bližšie informácie o prevádzke: 0903 275 982 (odborný vedúci múzea)