Kam ísť

Prameň pod cestou na Vrchlúky, Ružomberok - Vlkolínec

Prameň sa nachádza pod poľnou cestou, nad Vlkolíncom, v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia Vlkolínca je vzdialený asi 400 metrov. K prameňu sa dá dostať po žlto značenom turistickom chodníku z Vlkolínca smerom do Hrabova.

Informácie:
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Voda vyviera v rašelinovom pramenisku o ploche asi 4 x 3 metre, odkiaľ terénnym žliabkom odteká medzi kríky, kde sa stráca.
– Pramenisko je rozdupané od zveri, ktorá ho využíva.
– Popri prameni prechádza žlto značená turistická trasa z Bieleho Potoka cez Vlkolínec do Hrabova a žlto značená cyklotrasa spájajúca Biely Potok a Sedlo pod Sidorovom.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.