Čo robiť

Z Bieleho Potoka na Podsuchú s deťmi (Cyklokorytničkou)

Trasa popri rieke Revúca, po časti trasy bývalej železničnej trate z Ružomberka do Korytnice.

Štart a cieľ: parkovisko pred Motelom Vlčí dvor
Trasa: 4 km (+ 4 km späť)
Značenie: červená CTT, náučná cyklotrasa Cyklokorytnička
Povrch: asfaltový chodník, spevnená cesta
Náročnosť: mierne stúpajúca, takmer vodorovná cesta
Bezpečnosť: Trasa vedie samostatným cyklochodníkom mimo komunikácie, záver trasy vedie spevnenou cestou (raz za čas po nej prejde nejaké auto lesníkov). Celá trasa dvakrát križuje cestu prvej triedy E77. Zvýšte preto ostražitosť a nenechávajte deti prechádzať cez cestu samé. Trasu taktiež križujú vedľajšie a lesné cesty, v týchto miestach taktiež zvýšte ostražitosť.

Trasa:
Našu trasu začíname vedľa hlavnej cesty E77, na parkovisku pri Moteli Vlčí dvor. Na cestu vedúcu cez rieku Revúca sa napája asfaltový chodníček pre cyklistov, ktorý nás vedie popri rieke Revúca. Chodníček nás vedie popri políčkach k rodinným domom. Za rodinnými domami prichádzame k prechodu cez hlavnú cestu E77. Zosadnite preto z bicykla a počkajte si na bezpečný prechod cez cestu. Na druhej strane cesty sa nachádza vojenský park s náučnými panelmi o obranných opevneniach počas Slovenského národného povstania. Cestička nás vedie popri chovných rybníkoch, za ktorými sa na pravej strane nachádzajú stavidlá na rieke Revúca. V mieste, kde cestička odbočí doľava od hlavnej cesty, sa povrch chodníka zmení na spevnenú cestu. V tomto mieste sa nachádza viac ciest, zvýšte preto ostražitosť a nechajte sa viesť značením na trase. Pokračujeme popri táborisku s prístreškom a ohniskom. O kúsok ďalej si môžeme výlet skrášliť o návštevu Brankovského vodopádu, ktorý nedisponuje veľkým prietokom, zato je však najvyšším vodopádom Nízkych Tatier. Vedie k nemu zelená turistická trasa, po ktorej nám cesta k nemu peši potrvá asi 25 minút (bez bicyklov). Pokračujeme ďalej k prechodu cez hlavnú cestu E77. Tu opäť zosadneme z bicyklov a počkáme si na bezpečný prechod. Neprechádzame však cez cestu, ale doprava cez most ponad rieku Revúca k parkovisku. Tu prejdeme na druhú stranu cesty cez vyznačený prechod pre chodcov a dostávame sa na koniec našej trasy pri Kolibe Bodega, kde sa môžeme občerstviť. Späť sa vraciame rovnakou trasou. Po návrate z trasy môžeme využiť služby reštaurácie v úvode trasy.

Poznámky:
– Na začiatku trasy sa nachádza reštaurácia a predajňa syrov s lavičkami.
– V úvode trasy možnosť zachádzky po zelenej CTT k prírodnej pamiatke Jazierske travertíny.
– Trasa vedie časťou náučnej cyklotrasy Cyklokorytnička s náučnými panelmi o bývalej železnici, ktorá po našej trase v minulosti viedla.
– V chovných rybníkoch je možné si zakúpiť živé alebo mrazené ryby z miestneho chovu.
– K stavidlám na rieke Revúca, ktoré regulujú prítok vody k starej elektrárni, je nutné prejsť cez hlavnú cestu mimo prechodu.
– Na táborisku s ohniskami a lavičkami je možné si odpočinúť a opiecť si vlastné klobásky alebo slaninku.
– Pri zachádzke k vodopádu nezabúdajte pripočítať nejaký čas na návrat späť na trasu.
– Pred Kolibou Bodega sa nachádza pamätník.
– Cesta pokračuje ďalej cez Liptovskú Osadu až do bývalých kúpeľov v Korytnici. Takže komu je málo, môže pokračovať ďalej.
– Zdatnejší cyklisti môžu pokračovať aj náročnou modrou CTT smerom na Smrekovicu, kde môžu využiť reštauračné služby tamojšieho hotela.
– Trasa vstupuje do Národného parku Veľká Fatra a Nízke Tatry, preto je potrebné dodržiavať ich návštevný poriadok.
– Koryto a okolie rieky Revúca patrí medzi vzácne biotopy a je chránené zákonom o ochrane prírody. Patria k nemu rašeliniská a travertínové terasy s prameňmi.