Kam ísť

Prameň pod studničkou v dolinke Uhlisko, Ružomberok - Vlkolínec

Prameň sa nachádza vedľa chodníka v hornej časti dolinky Uhlisko pod Vlkolíncom, v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia Vlkolínca je vzdialený asi 600 metrov. K prameňu sa dá dostať po neznačenom chodníku dolinkou Uhlisko z Vlkolínca smerom do Bieleho Potoka.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalného podložia v hájiku.
– Prameň je upravený a je obložený naukladanými skalami, no nevyužíva sa.
– Voda z prameňa odteká terénnym žliabkom a po pár metroch sa stráca pod povrchom.
– Prameň nie je stály, často býva vyschnutý.
– Popri prameni prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú staré štále (senníky).
– V blízkosti prameňa sa nachádza drevená studnička.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.