Kam ísť

Pamätné miesto černovskej tragédie

Pamätné miesto pohnutých udalostí sa nachádza v mestskej časti Černová, z centra mesta je vzdialené asi 4 km.

Smutné udalosti pripomína pamätná tabuľa na černovskom kultúrnom dome. Sú na nej napísané tieto slová: „27. október 1907. V tento pamätný deň zaznelo na tomto mieste 24 výstrelov z pušiek uhorských žandárov. Ich výsledkom bolo 15 mŕtvych, 12 ťažko a 40 ľahko ranených. Černovské udalosti po potlačení slovenského národného života v roku 1875 boli výkrikom, ktorý pobúril všetky demokratické vlády v Európe. Nech sa miesto streľby v Černovej stane trvalým symbolom boja za národnú slobodu v srdci každého Slováka.“

Pamätné miesto sa nachádza na dolnom konci ulice Andreja Hlinku. Práve tu sa tieto strašné krvavé udalosti stali. Došlo k tomu pri príležitosti vysviacky novopostaveného rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Ružencovej. Ten si obyvatelia postavili z vlastných financií. Obyvatelia Černovej chceli, aby kostol posvätil ich rodák Andrej Hlinka, ktorý bol hlavným iniciátorom výstavby kostola, to im však nebolo umožnené, pretože A. Hlinka bol pozbavený kňazského úradu za poburovanie proti maďarskej národnosti. Ľudia sa snažili zabrániť príchodu kňazov, ktorí boli spišským biskupom Alexandrom Pravým určení posvätiť kostol. Na mieste sa zhromaždilo približne 400 ľudí. Dav Černovčanov vytvoril vo vstupe do dediny bariéru ľudských tiel. Okolo desiatej prišli na miesto dva panské koče. Zhromaždení ľudia sa ich pokúsili zastaviť. Výkriky obyvateľov aj snahy žandárov utvoriť koridor pre koče spôsobili, že kone sa splašili a nastal chaos. Do davu ľudí začali strieľať žandári. Takmer všetky výstrely smerovali na hruď, prípadne do chrbta. Zastrelili pri tom 15 ľudí a mnohých ďalších zranili. Zo zabitých deviati skonali na mieste, štyria zomreli na druhý deň a dvaja v nemocnici. Tieto krvavé udalosti sa dostali do pozornosti celého sveta. Týmto však represálie neskončili. Nasledoval vykonštruovaný súdny proces, na ktorom bolo 40 ľudí odsúdených do väzenia.

Černovská tragédia bola jednou z najkrvavejších udalostí v posledných rokoch Rakúsko – Uhorska. Vyvolala veľké protesty v monarchii, aj v zahraničí.

Kostol bol potom posvätený až v roku 1910. V Černovej je aj cintorín, na ktorom sa nachádza Pomník černovských martýrov, ktorý nám pripomína obete tejto masakry.