Kam ísť

Prameň Stredný úplaz vodojem, Liptovská Osada

Prameň sa nachádza v dolinke Stredný úplaz nad spevnenou cestou z Korytnice do Hiadeľského sedla. Od spomínanej cesty je vzdialený asi 250 metrov. Vedie k nemu stará zarastená lesná cesta.

Informácie:
– Voda vyviera v oplotenom areáli z dvoch zdrojov. Prvý výver je zo železnej rúry vyvedenej z vodojemu pod skaly zarastené machom. Druhý výver je pod svahom, kde voda vyteká spod skál zarastených machom.
– Voda sa ešte v oplotenom areáli, asi 30 m nad plotom, spája a preteká popod oplotenie.
– Okolie pri plote, kde je možné vodu nabrať, je zarastené a neupravené.
– Asi 250 m pod prameňom prechádza zeleno značená cyklotrasa.
– Asi 250 m pod prameňom prechádza modro značená turistická trasa.
– Prameň sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry.