Kam ísť

Kríž na Diele Hrboltová, pod hradiskom

Kríž sa nachádza v Ružomberku, v časti Hrboltová. Je umiestnený pod cestou medzi Novou Hrboltovou a Hrboltovou v lokalite pod hradiskom. Nachádza sa 700 metrov od zastávky MAD „Hrboltová otočka“.

– Kríž je postavený nad starým cintorínom pre obete cholery.
– Pôvodný kríž z roku 1831 bol nahradený aktuálnym v roku 1947.
– Kríž je drevený so sochou Krista.
– Kríž je orientovaný na sever (pôvodný bol orientovaný na juh).
– Na kríži je umiestnená okrúhla strieška.
– Okolo kríža je železný oplotok.
– Pri kríži sa nachádza sedenie.
– Popri kaplnke prechádza značená cyklotrasa.