Čo robiť

001 Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Hrboltovej

Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej tvorí dominantu ružomberskej mestskej časti Hrboltová. Kostol vznikol v 19. storočí prestavbou kostolíka z 13. storočia. Z pôvodného kostolíka sa zachovala časť bočnej kaplnky. Zaujímavosťou kostola je, že sa v ňom našiel 750 rokov starý odtlačok dlane. Ten slúži ako podpis majstra, ktorý na kostole pracoval.

Upozornenie: Vnútorný priestor kostola je prístupný len v čase bohoslužieb, prípadne po dohode so správcom farnosti.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pred kostolom s priečelím kostola na pozadí
b,) pri drevenom kríži pred kostolom
c,) v okolí s kostolom na pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Kostol sa nachádza severozápadne od Ružomberka. Je postavený na južnom okraji Hrboltovej. Kostol je od centra mesta vzdialený 4,7 km (vzdušnou čiarou).

Doprava:
Autobusom MHD: zastávka „Potočná“ alebo „ŽST Hrboltová“
Autom: parkovanie pri kostole
Vlakom: zastávka „Hrboltová“

Vzdialenosť:
Od zastávky MHD „Potočná“ 350 m. Od zastávky MHD „ŽST Hrboltová“ 250 m. Od vlakovej zastávky 250 m.

Popis cesty:
Zo zastávky MHD „Potočná“ sa vydáme ku križovatke. Pokračujeme cestou dolu kopcom popri historickej sýpke a pamätnej izbe s dreveným mlynským kolesom. Na nasledujúcej križovatke nás cesta vľavo dovedie ku kostolu.
Zo zastávky MHD „ŽST Hrboltová“ prejdeme popod železničnú trať a chodník popri ceste nás dovedie ku kostolu.
Z vlakovej zastávky pokračujeme chodníkom popri ceste priamo ku kostolu.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návrate môžeme využiť služby pohostinstva neďaleko zastávky MHD „Potočná“.

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky MHD „Potočná“:

Zo zastávky sa vydáme ku križovatke, cestou mierne nadol (po hlavnej ceste).

V križovatke pokračujeme cestou doľava, dolu kopcom, popri sýpkach s expozíciou. Sýpky sa oplatí obísť z oboch strán a prezrieť si mlynské koleso.


Cesty z pravej či ľavej strany sýpok nás dovedú do križovatky, v ktorej pokračujeme priamo dole na vedľajšiu cestu. Z križovatky už môžeme vidieť vežu kostola.


Po pár desiatkach metrov prichádzame ku kostolu.

 

Zo zastávky MHD „ŽST Hrboltová“ a z vlakovej zastávky Hrboltová:

Zo zastávky prejdeme podjazdom popod koľajnice a za ním odbočíme na chodník vľavo.


Z vlakovej zastávky zídeme chodníkom k podjazdu a prejdeme na chodník vedľa cesty.

Chodník nás po pár desiatkach metrov dovedie ku kostolu.