Kam ísť

Sýpky v Hubovej

Dve vzácne ľudové sýpky sa nachádzajú v obci Hubová, z centra Ružomberka sú vzdialené asi 12 km.

Sýpky, ktoré stoja na západnom okraji obce v blízkosti hlavnej cesty, sú viac než 100 rokov staré a sú ukážkou pôvodnej liptovskej ľudovej kultúry. Sú poslednými stavbami ľudovej architektúry v tejto obci. Pokryté sú šindľovou strechou. Majú obdĺžnikový pôdorys. Dvere sú zo širokých dosiek, vnútri je hlinená podlaha. Sú podpivničené, pričom vchod do pivničky nevedie cez podlahu vo vnútri sýpky, ale cez osobitné dvere na prednej stene.

Sýpky slúžili na uskladňovanie obilia, zemiakov a iných poľnohospodárskych komodít. Zemiaky na zimu pozakrývali slamou, aby nezamrzli. Obilie bolo zväčša uskladnené v truhliciach. Niekedy tu bolo uskladnené aj gazdovské náradie. Kedysi na tomto mieste stáli až štyri sýpky, dve sa však už nezachovali. Zaujímavosťou je aj to, že v ich blízkosti stála v minulosti kováčska dielňa.

V minulosti tieto sýpky obyvatelia často stavali za dedinou, či na vyššie položených miestach. Dôvodom bolo to, že v dedine boli dosť časté požiare, tak bolo bezpečnejšie zásoby skladovať inde. Sýpky nemali okná a mali zväčša veľmi strmú strechu. Hlavným dôvodom bolo to, aby ich v zime nepolámal sneh, ktorého kedysi bývalo oveľa viac ako v dnešných dňoch. Zaujímavosťou je, že ich strechy pripomínajú vrch Ostré, ktorý sa týči nad neďalekým Švošovom. V minulosti patrili sýpky k typickým hubovským štvordomom, tie sa však už nezachovali. V nich žili pod jednou strechou až štyri rodiny.

Sýpok bolo kedysi v Hubovej veľa, tie však už odvial zub času, lebo museli ustúpiť rodinným domom.

Nad sýpkami sa nachádza kríž, ktorý tu ostal po prvom, už neexistujúcom cintoríne.