Kam ísť

Jubilejný háj pri Liptovských Revúcach

Lipový háj sa nachádza pri ústí Teplej doliny, v blízkosti obce Liptovské Revúce, z centra Ružomberka je vzdialený asi 19 km.

Vysadený bol lesníkmi z lesnej správy v Liptovských Revúcach v októbri 1928, pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky. V jeho blízkosti sa aj dnes nachádza horáreň.

Háj má tvar štvorca a po jeho obvode sú vysadené najmä borovice a smrekovce. V jeho strede bol pôvodne umiestnený aj kamenný pamätník s letopočtom 1928. Ten bol však zničený počas bojov Slovenského národného povstania. Vtedy tu boli umiestnení povstaleckí delostrelci a tých ostreľovali nemeckí letci.

Jubilejné háje boli v roku 1928 vysádzané na základe výnosu Ústredného riaditeľstva štátnych lesov v Prahe na celom území Československej republiky.

V blízkosti hája stojí aj malá drevená kaplnka.