Kam ísť

Žliabok pod Hiadeľským sedlom, Liptovská Osada

Žliabok sa nachádza v lokalite Zadný úplaz, pri spevnenej ceste z Korytnice do Hiadeľského sedla. Vedie popri ňom modro značená turistická trasa a zeleno značená cyklotrasa z Korytnice.

Informácie:
– Žliabok nie je prameň, len usmerňuje vodu z Barborského potoka, ktorý pramení asi 400 m vyššie a z ďalších malých prameňov.
– Žliabok tvorí kovový žľab, používaný na vytváranie odrážok na lesných cestách.
– V blízkosti žliabku sa nachádza pamätník SNP.
– Žliabok sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry.