Čo robiť

Biely Potok - Vlkolínec - Hrabovo

Chodník slúži ako prístupová trasa do rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvá časť chodníka vedie návštevníkov od zastávky autobusu na Bielom Potoku a druhá z rekreačnej oblasti Hrabovo.

Číslo trasy: 8613
Farba: Žltá
Dĺžka trasy: 7,2 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 450 m
Čas prechodu: 2:10 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Biely Potok 520 m
2. Vlkolínec 721 m
3. Sedlo pod Sidorovom 865 m
4. Vlkolínske lúky 819 m
5. Za Kalváriou, rázcestie 623 m
6. Hrabovo, Hotel Primus 560 m

Popis trasy:
Trasa začína v ružomberskej prímestskej časti Biely Potok pri zastávke autobusu „Ružomberok,Biely Potok,pri moste“ / zastávke MAD (MHD) „Pri moste“. Trasa hneď v úvode prechádza mostom ponad rieku Revúca, za ktorou pokračuje priamo chodníkom popri ceste. V strede ulice sa prechádza popri pamätníku SNP a náučnej tabuli tematickej náučnej cyklotrasy Cyklokorytnička. Na konci ulice odbočuje doprava a po pár metroch zas doľava na ulicu stúpajúcu do kopca. Za posledným domom na ľavej strane trasa schádza z asfaltovej cesty doľava, na chodníček poza plot, na čo upozorní plechová tabuľka s nápisom Vlkolínec a šípkou. Chodníček stúpa k dvom stromom, na ktorých správnosť trasy potvrdzuje žltá značka. Chodníček prichádza na hrebeň a odbočí priamo po hrebeni k lesu. Pri pohľade späť sa začnú naskytovať prvé výhľady napríklad na skalu trčiacu na vrchu malého kopca za kostolom a Veľký Choč na severe. Žltý stĺpik pri chodníčku utvrdzuje o správnosti chodníka, ktorý vedie k lesu. Na začiatku lesa pri spätnom pohľade pribudne výhľad na Západné Tatry a ďalšiu časť Chočských vrchov. V lese chodník stúpa priamo hore úzkym pásom bez stromov a prichádza na malú lúku. Tu treba pokračovať priamo hore na okraj lúky a vydať sa po chodníčku doľava. Chodník sa po chvíli stočí doprava a miernym stúpaním pokračuje na okraj lúky, nad ktorou sa týči vrch Sidorovo. (Sidorovo je viditeľné už na začiatku trasy.) Trasa lúkou vedie mierne doľava na spevnenú cestu. Na cestu sa pripojí takmer v jej najvyššom bode, pri skale vedľa cesty pomaľovanej turistickým aj cyklistickým značením. V tomto bode sú z celej trasy asi najkrajšie výhľady. Je možné vidieť Chočské vrchy s dominantným Veľkým Chočom, Západné Tatry, vysokotatranský Kriváň, nízkotatranskú Sinú, Borovnisko, Ostrô, Brankov, Červenú Maguru, kúsok Salatína, Liptovskú kotlinu a aj niektoré veľkofatranské vrcholy. Spoločne s cyklotrasou pokračuje trasa doľava mierne klesajúcou cestou do Vlkolínca. Pod cestou sa na okraji lúk nachádzajú vlkolínske štále (malé drevené senníky), ktoré dotvárajú kolorit krajiny. Nad cestou sa na vrchole Sidorova leskne vyhliadková terasa s kovovým zábradlím. Do Vlkolínca trasa vchádza popri cintoríne, kde sa nachádza náučná tabuľa. Na konci cintorína sa nachádza kostol, ktorý návštevníkov víta pamätnou tabuľou na jeho bočnej stene. Ulička popred bývalú školu, dnešnú galériu, miernym stúpaním prechádza okolo dreveničiek do centrálnej časti Vlkolínca, kde sa nachádza turistický smerovník. Pri smerovníku sa nachádzajú najvýznamnejšie stavby Vlkolínca a to sú drevená zvonička a studňa. Na bočnej strane domčeka sa nachádza pamätná tabuľa na SNP. Trasa pokračuje spoločne so žlto značenou cyklotrasou hore ulicou popri potôčiku zregulovanom do drevených žľabov. Hneď v úvode stúpania sa nachádza návštevnícke centrum „Dom UNESCO Vlkolínec“, kde je možné si zakúpiť nejaký suvenír, či sa povypytovať na Vlkolínec. Nad Vlkolíncom trasa pokračuje po štrkovej ceste spočiatku mierne, neskôr strmým stúpaním, miestami po rozbitej kamenno – sutinovej ceste. Po prudkom stúpaní sa k trase pripojí zeleno značená turistická trasa. Cestička pokračuje popri studničke, ktorá je častokrát bez vody, a drevenom prístrešku so sedením a náučnej tabuli pri ňom. Na lúke za prístreškom sa nachádza turistický rázcestník „Sedlo pod Sidorovom“. V sedle je najvyšší bod trasy a s pár malými výnimkami bude trasa len pozvoľne klesať až do cieľa. V okolí sedla pribudnú výhľady na nízkotatranský hrebeň s Prašivou a Kozí chrbát na juhu a skalné bralo Halín na severe. Zelenú turistickú trasu vystrieda červená, s ktorou pokračuje dolu k stĺpiku s cyklistickými značkami pri spevnenej ceste. Cestou dolu sa smerom na sever ukáže výhľad na Veľký Choč so skalnou stenou Sokola vľavo od neho a Veľkou skalou na hrebeni Sidorova. Žltá cyklotrasa pri stĺpiku končí a k našej trase sa v krátkom úseku pripája modro značená cyklotrasa smerom dolu kopcom do Ružomberka (doprava). Trasa prichádza k drevenému prístrešku, kde sa nachádza náučný panel a rázcestník Vlkolínske lúky. V tomto mieste opúšťa všetky sprievodné trasy a spoločne s modro značenou turistickou trasou pokračuje pár metrov dolu asfaltovou cestou a vzápätí odbočuje na chodníček ponad cestu doprava. Chodníček pokračuje cez les paralelne s cestou a vedie mierne klesajúc až na okraj lesa nad Kalváriou. V tomto úseku vedie smerom nahor jednosmerná cyklotrasa (Singletrail rozprávkové enduro), preto si treba dať na tomto úzkom chodníčku zarezanom do miestami strmého svahu pozor na prípadných cyklistov. Na okraji lesa treba odbočiť doľava k asfaltovej ceste a rázcestníku, kde sa odpojí modrá turistická trasa. Od rázcestníka treba pokračovať pár metrov smerom do lesa a odtiaľ vychodeným chodníčkom dolu pod cestu. Chodníček sa rozdvojí. Jedna vetva vedie popri lese a druhá okrajom lesa. Obidve vetvy sú vyznačené značením, takže je na návštevníkovi, ktorým chodníkom sa vyberie. Oba chodníčky schádzajú na asfaltovú cestu, ktorá miernym klesaním pokračuje doľava popri chatách. Na konci cesty, asi 20 metrov od parkoviska, kam schádza trasa, odbočí doprava k smerovníku v Hrabove. Tu pri zastávke MAD (MHD) „Hrabovo, konečná“ trasa končí.

Bezpečnosť:
Trasa vedie strmými úsekmi, ktoré sú nebezpečné najmä pri zostupe. Za mokra je trasa šmykľavá. Po väčšej časti trasy sa pohybujú cyklisti. Úsek trasy z Bieleho Potoka po Sedlo pod Sidorovom nie je vhodná pre malé deti do 5 rokov.

Značenie v teréne:
Značenie v teréne je nedostatočné. Na viacerých úsekoch je zle viditeľné a dokonca absentuje na kritických miestach (rázcestiach). Niekedy je značenie len jedným smerom, preto je potrebné sa zorientovať podľa značenia opačným smerom. Na niektorých miestach v orientácii pomáha značenie cyklotrás. V zime je značenie ešte menej viditeľné, avšak v snehu býva chodník prechodený, čím je orientácia jednoduchšia.

Poznámky:
– Chodník je prístupný celoročne.
– Prejdenie trasy opačným smerom trvá približne 2:35 hod.
– Trasa sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Trasa prechádza chránenou UNESCO lokalitou Vlkolínec a jej ochranným pásmom.
– Na začiatok trasy premávajú prímestské autobusy a tiež autobusy MAD (MHD) z Ružomberka.
– Na koniec trasy premávajú sezónne autobusy MAD (MHD) z Ružomberka.
– V blízkosti začiatku trasy sa nachádza predajňa potravín, občerstvenie a ubytovanie.
– Popri začiatku trasy vedie červeno značená Donovalská cyklomagistrála.
– Popri začiatku trasy vedie tematická náučná cyklotrasa Cyklokorytnička.
– Značenie v opačnom smere popisovanej trasy je menej prehľadné, najmä v úseku za Vlkolíncom.
– Vo Vlkolínci sa nachádza reštaurácia a expozície.
– Vlkolínec je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva od roku 1993.
– Na konci trasy sa nachádza kabínková lanovka do lyžiarskeho strediska, bikepark, reštaurácia, občerstvenie, ubytovanie, lezecký areál a množstvo iných atrakcií.
– Zberateľské nálepky, magnetky, nulaeurové bankovky a pečiatky Vlkolínca sú okrem prevádzok vo Vlkolínci k dispozícii aj v Informačnom centre v Ružomberku.

Trasa bola preverená v septembri 2021.