Kam ísť

Prameň v Príkrom, Ružomberok - Vlkolínec

Prameň sa nachádza medzi Bielym Potokom a Vlkolíncom v dolinke nazývanej Príkro v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia mestskej časti Biely Potok je vzdialený asi 600 m. Do blízkosti prameňa sa dá dostať po žlto značenom turistickom chodníku spájajúcom Biely Potok a Vlkolínec.

Informácie:
– Voda vyteká zo skalného podložia v zarastenej dolinke pod vrchom Sidorovo.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Vedľa prameňa sa nachádza druhý upravený prameň.
– Voda z pramena pri odtoku vytvára vápencový sediment penovec (mäkký travertín).
– Asi 100 m od prameňa prechádza žlto značený turistický chodník.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.