Čo robiť

Podsuchá - Močidlo

Chodník vedúci z ružomberskej osady Podsuchá dolinou Vyšné Matejkovo na hlavný hrebeň liptovskej vetvy Veľkej Fatry. Slúži najmä na výstup či zostup z hrebeňa a tiež na prístup do areálu bývalej vojenskej zotavovne s lyžiarskymi vlekmi.

Číslo trasy: 2705 (1. časť)
Farba: Modrá
Dĺžka trasy: 8,2 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 770 m
Čas prechodu: 2:30 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Podsuchá 560 m
2. Matejkovský kamenný prúd 1037 m
3. Vyšné Matejkovo (pod zotavovňou) (cyklistický smerovník)
4. Močidlo, hotel Smrekovica 1338 m

Popis trasy:
Trasa začína v ružomberskej osade Podsuchá, kam sa viete dopraviť autobusom. Od reštaurácie, za ktorou sa nachádza začiatočný smerovník, trasa vedie po ceste cez chatovú osadu Vyšné Matejkovo. Prechádza popri areáli Slovryb, kde je tunajší potok využívaný na napájanie nádrží na chov rýb. Za poslednými chatami pokračuje stále po ceste mierne nahor. Celou cestou takmer až na Močidlo vedie popri potoku, ktorého zvuk stíchne len na poslednom úseku trasy. Okolité svahy ponad cestu pokrýva hustý les. Lesné svahy ponad cestu sú pokryté kameňmi, ktoré sú častokrát pokryté machom, čo svedčí o vysokej vlhkosti vzduchu počas celého roka. Takmer v polovici trasy je vedľa cesty umiestnený drevený prístrešok so sedením, ktorý slúži na malé oddýchnutie. Asi o jeden kilometer ďalej prechádzame popri Prírodnej pamiatke Matejkovský kamenný prúd, ktorú tvoria žulové kamenné bloky príkladne demonštrujúce kvádrovitú odlučnosť žuly. V pravotočivej zákrute sa nachádzajú turistické smerovky, pri ktorých je kamenný prúd najviditeľnejší. Od zákruty cesta začne stúpať trochu zreteľnejšie a odpojí sa od potoka, ponad ktorý však stále pokračuje ďalej. Po prudšom stúpaní sa stúpanie opäť zvoľní a cesta pokračuje miernejším stúpaním. Strmšie svahy pod cestou sú zaistené kovovými zvodidlami pre bezpečnosť prechodu, najmä v zime. V mieste, kde sa nachádza panelové rozšírenie cesty, sa pri spätnom pohľade naskytne výhľad na strmé lúčne steny Úplazov pod nízkotatranským Salatínom. V prudkej pravotočivej zákrute za mostom trasa schádza z asfaltovej cesty doľava a pokračuje po mierne stúpajúcej spevnenej ceste. Na odbočke sa nachádza smerovník modro značenej cyklotrasy „Vyšné Matejkovo (pod zotavovňou)“, na ktorom je umiestnená šípka turistického značenia pre navedenie na správny smer. Spevnená cesta vedie mierne do kopca dolinkou v lese. Po pár minútach chôdze sa dolinka rozširuje a otvárajú sa pohľady na horské lúky. Na lúkach sa nachádzajú kríčky čučoriedia. S výhľadom na svahy Skalnej Alpy prechádza cesta popod chatku vpravo nad cestou. Priamo pod ňou sa nachádza upravený, no častokrát vegetáciou zarastený prameň. Neďaleko chatky cesta urobí otočku späť a vracia sa ponad spomínanú chatu s prameňom k drevenému vstupnému portálu pri horskom hoteli, kde sa nachádza koniec popisovanej trasy. Od záverečného smerovníka a v jeho blízkosti je výhľad na veľkofatranský Kľak a časť hrebeňa Malej Fatry.

Bezpečnosť:
Trasa patrí medzi bezpečné. Veľká časť trasy vedie po asfaltovej ceste a zvyšok po spevnenej zvážnici. Po ceste sa pohybujú cyklisti a autá návštevníkov rekreačného komplexu na Smrekovici. V zime hrozí pošmyknutie najmä na strmších častiach cesty, ktorá môže byť vyšmýkaná od áut a lyžiarov, ktorí sa tu zvyknú pohybovať. V zime je riziko stretu s vozidlami, ktoré na snehu môžu mať zhoršené ovládanie. Úsek po spevnenej ceste v zime je zvyčajne neprechodený s väčším množstvom snehu.

Značenie v teréne:
Značenie na trase je dostatočné. Značky sú niekedy zakryté vegetáciou, avšak to, že trasa vedie po jednej ceste, orientáciu veľmi zjednodušuje. Odbočka z asfaltovej cesty na spevnenú cestu je vyznačená. Na záverečnom úseku po spevnenej ceste sa popri ceste nachádza tyčové vytýčenie okrajov cesty, ktoré v zime nahrádza zimné tyčové značenie. Značenie v doline uľahčuje značenie súbežne vedúcej modro značenej cyklotrasy.

Poznámky:
– Chodník je prístupný celoročne.
– Prejdenie trasy opačným smerom (zostup) trvá približne 2:00 hod.
– Na začiatok trasy premávajú prímestské autobusy z Ružomberka. Zastávka autobusu „Ružomberok,Biely Potok,Podsuchá“ sa nachádza asi 150 m od úvodného smerovníka.
– V úvode trasy sa nachádza reštaurácia a parkovisko.
– Po odbočku na spevnenú cestu vedie súbežne s trasou modro značená cyklotrasa z Podsuchej cez areál na Smrekovici do Ružomberka
– Na trase sa nachádza viacero neudržiavaných prameňov.
– V blízkosti začiatku trasy sa nachádza pamätník staviteľom cesty na Smrekovicu.
– V blízkosti začiatku trasy vedie náučná tematická cyklotrasa Cyklokorytnička.
– Popri ceste sú umiestnené kilometrovníky, ktoré odrátavajú zvyšnú vzdialenosť do rekreačného areálu na Smrekovici.
– Trasa sa na svojom konci pripojí k zeleno značenej turistickej trase z Ružomberka po hrebeni liptovskej vetvy Veľkej Fatry.
– Trasa prechádza popri dvoch chránených územiach.
– Na konci trasy sa nachádza hotel, ktorý je už dlhšie obdobie mimo prevádzky.
– Blízko konca trasy, pri hoteli, sa nachádza prístrešok so sedením.
– Asi kilometer od konca trasy po zeleno značenej turistickej trase smerom na Ružomberok sa nachádza rekreačný areál vojenskej zotavovne na Smrekovici s reštauráciou.
– Celá trasa sa dá absolvovať aj s pevnejším kočíkom vhodným do terénu.
– Trasa sa nachádza v pohorí Veľká Fatra a vedie ochranným pásmom Národného parku Veľká Fatra.

Trasa bola preverená v októbri 2021.