Čo robiť

Korytnica - Hiadeľské sedlo

Chodník vedúci od hlavnej cesty E77 cez areál bývalých kúpeľov Korytnica do sedla na hlavnom nízkotatranskom hrebeni. Je často využívaný na prístup k hrebeňu a zostup z hrebeňa Nízkych Tatier. Pre svoju nenáročnosť a zaujímavé výhľady je využívaný aj pri prechode trasy Korytnica – Donovaly, ktorú často využívajú návštevníci Donovál a menej zdatní turisti.

Číslo trasy: 2623a
Farba: Modrá
Dĺžka trasy: 6,7 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 400 m
Čas prechodu: 1:45 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Odbočka do Korytnice 776 m
2. Korytnica, kúpele 825 m
3. Sedlo pod Babou 970 m
4. Rázcestník pod Hiadeľským sedlom
5. Hiadeľské sedlo 1099 m

Popis trasy:
Trasa začína pri hlavnej ceste E77, na odbočke do Korytnice, pri zastávke autobusu „Lipt.Osada,Korytnica-kúpele,rázc.“. Takmer s celou trasou súbežne vedie zeleno značená cyklotrasa. V úvode vedie po asfaltovej ceste dolinkou popri potoku. Hneď po pár metroch od začiatku trasy sa z modrej tabule dozvieme, že vstupujeme do chráneného kúpeľného územia. Cesta nás dovedie do areálu bývalých kúpeľov Korytnica, kde sa hneď na začiatku nachádza chodníček hore svahom doľava, ktorý záujemcov o zachádzku dovedie po asi 2 minútach k malej kaplnke so sedením. Trasa prejde popri odstavných parkovacích plochách, kde si na informačnej tabuli môžeme prečítať niečo o kúpeľoch. Na neďalekom rázcestí sa nachádza drevený prístrešok, malá fontána v podobe kúpeľného pohára a miestne občerstvenie. Od prístrešku cesta pokračuje doprava cez most, za ktorým sa nachádza betónový kríž a drevená kaplnka, v ktorej sa občas stále konajú bohoslužby. Pri ceste sa nachádza aj mapa Národného parku Nízke Tatry, za ktorou chrlí vodu fontánka, ktorá v lete osviežuje a na priamom slnku vytvára malú dúhu. V zime zas vytvára ľadové diela. Pri chátrajúcich kúpeľných budovách sa nachádzajú zrekonštruované prístrešky s minerálnou vodou, v ktorých je možné si nabrať liečivú minerálnu vodu. Pramene Vojtech, Jozef, Žofia či Anton sa nachádzajú takmer na jednom mieste a každý z nich má iné zloženie a chuť. Asfaltová cesta sa mení na štrkovú spevnenú a s ňou trasa opúšťa areál kúpeľov. Vpravo od cesty sa nachádza hrob Dr. J. Ormaia, ktorý sa ako vedúci lekár zaslúžil o rozmach kúpeľov v Korytnici. Mierne stúpajúca lesná cesta prichádza na rázcestie, kde pokračujeme doprava. Trasa nás dovedie do Sedla pod Babou, kde sa pri chate nachádza prístrešok so sedením a otáčací panel, pri ktorom môžeme hádať, koľko asi trvá, kým sa to, čo do prírody nepatrí, rozloží. Pod rázcestníkom pri lese sa odkrývajú prvé zaujímavé výhľady na Novú hoľu s lanovkou a hrebeň Prašivej. Trasa vchádza do lesa a na ďalšej lúke sa odkrýva výhľad na Kozí chrbát a pri pohľade späť na Malý Zvolen. Ďalšie rúbanisko na trase odkryje výhľad na veľkofatranský hrebeň s Majerovou skalou, Krížnou a Ostredkom. Hrebeň Zvolena s Novou hoľou, Rakytov či Kečka sú ďalšie viditeľné vrcholy z tohto miesta. Zvážnica kopírujúc terén prechádza popri pamätníku na zoskoky prvých sovietskych partizánov, podieľajúcich sa na príprave SNP. Železný žľab na potôčiku o niečo ďalej vytvára možnosť osvieženia. Pred rázcestníkom pod Hiadeľským sedlom pribudne výhľad na Donovaly. Trasa pokračuje mierne doľava, do sedla, kde sa nachádza záverečný rázcestník. V sedle sa nachádza turistický prístrešok so sedením a ohniskom. Drevený kríž, náučný panel o Špaňodolinskom vodovode, partizánskom pôsobení v oblasti, návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry, studnička pod sedlom, či ďalšie nové výhľady smerom na juh sú to, čo v Hiadeľskom sedle ukončí našu trasu.

Bezpečnosť:
Trasa je bezpečná, vhodná pre všetky vekové kategórie. Miestami je terén mokrý. V zime na trase býva pár krátkych zaľadnených úsekov. V úvodnej časti trasy sa po Korytnicu pohybujú automobily. Po celej trase sa pohybujú bicykle.

Značenie v teréne:
Trasa je vyznačená dostatočne. Keďže trasa vedie po ceste, orientácia je jednoduchá. Pri orientácii napomáha aj súbežné značenie zelenej cyklotrasy.

Poznámky:
– Chodník je prístupný celoročne.
– Súbežne s trasou vedie zeleno značená cyklotrasa.
– Prejdenie trasy opačným smerom trvá približne 1:40 hod.
– Na začiatok trasy premávajú autobusy z Ružomberka.
– Na trase sa nachádzajú upravené pramene s pitnou a minerálnou vodou.
– Trasa sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry.
– Trasa prechádza chráneným kúpeľným územím.
– V Korytnici sa nachádza platené parkovisko a občerstvenie.
– V areáli Korytnice sa nachádza pamätník SNP.
– Trasa z Korytnice do Hiadeľského sedla je využívaná ako lyžiarska trasa.
– Hiadeľské sedlo oddeľuje pohorie Nízkych Tatier od Starohorských vrchov a región Liptova od Horehronia.
– Trasa slúži ako prístupová na hlavný hrebeň Nízkych Tatier.

Trasa bola preverená v septembri 2021.