Kam ísť

Prameň Záhumnie, Liptovské Sliače - Nižný

Prameň sa nachádza na lúkach / pasienkoch v Liptovských Sliačoch, konkrétne v časti Nižný Sliač. Vyviera asi 500 m nad ulicou Záhumnie v malej dolinke. Vyviera z hlineného podložia na okraji lúky. K prameňu nevedie žiadny chodník.

Informácie:
– Voda je zo zeme vyvedená rúrou.
– Prameň sa využíval na napájanie dobytka, je však zanedbaný, zarastený a nevyužíva sa.
– Okolo prameňa je železná ohrada zamedzujúca prístupu dobytka.
– Voda je vyvedená do železných napájacích žľabov.
– Žľaby sú zanedbané, plné rias a vegetácie.
– Prameň sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Od prameňa je výhľad na časť Nízkych Tatier a Veľkej Fatry.