Kam ísť

Kríže vznikali v minulosti najmä na križovatkách ciest, aby pocestným pomohli určiť smer, kadiaľ sa vydať a aby sa mohli poďakovať za bezpečné prejdenie predchádzajúceho úseku cesty, z toho vznikol aj názov krížne cesty. Ďalšie miesto, kde ich nájdeme, sú miesta zaniknutých kostolov alebo cintorínov, prípadne na miestach, ktoré sú spájané so zázračnými uzdraveniami a zjaveniami. Neskôr tie významnejšie nahradili kaplnky či kostoly. V dnešnej dobe sa kríže stavajú aj na pekných miestach, najmä s výhľadom a miestach, kam sa vydávajú spoločenstvá veriacich na púť. Nech sa už za krížmi vyberieme s akýmkoľvek motívom, poväčšine to súvisí s peknou prechádzkou v nemenej peknom prostredí.