Kam ísť

Sú stavby určené predovšetkým na umiestnenie zvona. Slúžia na oznamovanie udalostí ako napríklad úmrtí, živelných pohrôm, nebezpečenstiev a iných. Zvonice taktiež slúžia ako časomiera pre najbližšie okolie. Stavali sa najmä na ľahko dostupných miestach, odkiaľ bolo zvonenie zvona počuteľné do širokého okolia, alebo pri kostoloch, ktoré nedisponovali vlastnou vežou so zvonom. Častokrát sa stávalo, že zvonica pri kostole bola neskôr stavebnou úpravou začlenená do samotného kostola, alebo opačne po zbúraní kostola sa ponechala len veža, ktorá ďalej slúžila ako zvonica. V poslednom období sa začali objavovať aj malé zvoničky označujúce miesta bývalých významných stavieb, alebo pietne miesta.