Kam ísť

Studnička v dolinke Uhlisko, Ružomberok - Vlkolínec

Studnička sa nachádza vedľa chodníka v hornej časti dolinky Uhlisko pod Vlkolíncom, v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia Vlkolínca je vzdialená asi 500 metrov. K studničke sa dá dostať po neznačenom chodníku dolinkou Uhlisko z Vlkolínca smerom do Bieleho Potoka.

Informácie:
– Studničku tvorí drevená konštrukcia so strieškou pokrytou dreveným šindľom.
– V konštrukcii studničky je umiestnená drevená kadluba s dreveným žliabkom.
– Studnička je často vyschnutá a voda v nej zvykne skôr podtekať pod konštrukciou, ako tiecť žliabkom.
– Okolie studničky je zarastené a zanedbané.
– Popri studničke prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– V blízkosti studničky sa nachádzajú staré štále (senníky).
– Studnička sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Studnička sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.
– Od studničky je výhľad na vrch Brankov.