Kam ísť

Hrobka Ľudovíta Fullu

V hrobke sú uložené telesné pozostatky Národného umelca Ľudovíta Fullu a jeho manželky Júlie Kláry.

Nachádza sa na ružomberskom mestskom cintoríne, ktorý je vzdialený z centra mesta iba asi 1 km. Neďaleko neho je aj ružomberská Kalvária. Je situovaná na južnom okraji strednej časti cintorína v sektore 8B.

Hrobka pripomína staroegyptskú pohrebnú mastabu. Od Ružomberčanov si vyslúžila prezývku „bunker“. Na krídle dverí si môžeme všimnúť skulptúru páva, ktorú vytvoril majster Fulla. Na troch okenných otvoroch sú zase vitráže s motívom kríža. Aj tieto vytvoril Ľ. Fulla. Vo vnútri hrobky sa nad hrobmi zosnulých manželov nachádzajú dve mozaiky: Madona s anjelmi a tzv. Malé ukrižovanie. Sú to kópie Fullových obľúbených diel. Mozaiku na podlahe vytvoril Ernest Zmeták.

Hrobka bola postavená v roku 1964. S výstavbou v tom čase pomohli aj bavlnárske závody.

Zaujímavosťou je, že táto hrobka je vlastne druhá v poradí. Prvú dal Ľ. Fulla zbúrať pre nekvalitne urobené betonárske práce.

Ružomberský rodák Ľudovít Fulla bol jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia a patril k zakladateľom moderného maliarstva a grafiky na Slovensku. V jeho dielach sa inšpiroval najmä slovenským folklórom. Okrem titulu Národný umelec získal napríklad aj ocenenie Grand Prix na svetovej výstave v Paríži.

Hrobka je v správe Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Tá ju zvykne počas Sviatku všetkých svätých sprístupňovať verejnosti.