Kam ísť

Prameň Koliba Mlynová pod Kýčerou, Hubová

Prameň sa nachádza v lese pod vrcholom Kýčera v katastri obce Hubová. Od oddychového miesta pri informačnej tabuli č. 8 náučného chodníka Hubovský okruh je vzdialený asi 400 metrov. K prameňu vedie chodníček smerujúci k turistickej útulni, pod ktorou sa nachádza.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia pod stromom.
– Voda je z prameňa vyvedená plastovou rúrou do suda s výpustným ventilom, z ktorého je ďalej vyvedená do napájacieho žľabu.
– Prameň je využívaný najmä návštevníkmi útulne.
– Prameň sa nachádza asi 60 m pod útulňou.
– Prameň vyviera v pohorí Veľká Fatra.