Čo robiť

013 Liptovský hrad

Mierne náročný výstup na najvyššie položený hrad na Slovensku patrí medzi obľúbené miesta najmä kvôli výhľadom z hradného brala. Z hradu môže návštevník obdivovať výhľady na Nízke Tatry, časť Západných a Vysokých Tatier, a tiež časť Veľkej Fatry a Chočských vrchov. Hrad dal postaviť kráľ Belo IV. v 13. storočí a bol využívaný ako sídlo Liptovskej župy. Po potlačení sprisahania v 15. storočí dal hrad zbúrať kráľ Matej Korvín. V 20. storočí boli zvyšky hradu zakonzervované do dnešnej podoby.

Upozornenie: Pri výstupe a hlavne pri zostupe rebríkom zvýšte ostražitosť. Ostražitosť zvýšte aj pri pohybe na hradnom brale a na drevených mostíkoch.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri turistickom smerovníku „Liptovský hrad“
b,) pri informačnej tabuli o Liptovskom hrade v areáli hradu
c,) pri obraze hradu v turistickom prístrešku na hrade

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Liptovský hrad leží na kamennom brale na vrchole vrchu Sestrč nad obcou Kalameny. Hrad sa nachádza v lese v južnej časti pohoria Chočské vrchy v nadmorskej výške 1000 m n. m.. Od centra Ružomberka je vzdialený 11 km (vzdušnou čiarou) smerom na severovýchod. Na hrad vedú tri prístupové chodníky. Žlto značený turistický chodník z Kalamien, modro značený turistický chodník z Lúčok a červeno značený turistický chodník z Vlachov cez Bukovinu.

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Kalameny,,kult.dom“
Autom: parkovanie na spoplatnenej ploche na začiatku trasy pri kostole, alebo na spoplatnenej odstavnej ploche pri prírodnom kúpalisku na okraji lesa

Vzdialenosť:
Od zastávky autobusu „Kalameny,,kult.dom“ je Liptovský hrad vzdialený asi 4 km. Na trase treba prekonať asi 400-metrové výškové prevýšenie. Orientačný čas výstupu je asi jeden a pol hodiny.

Popis cesty:
Od zastávky autobusu „Kalameny,,kult.dom“ sa vyberieme žlto značeným turistickým chodníkom popri kostole smerom k lesu. Na okraji lesa sa nachádza upravené prírodné kúpalisko s teplou minerálnou vodou, ktoré sa využíva celoročne. Na okraji lesa nepokračujeme cestou do doliny, ale odbočíme doprava a stúpame cestičkou spočiatku pomedzi stromy a neskôr lúkami po okraji lesa. Lúkou vyjdeme až na hrebeň, kde sa na okraji lesa nachádza turistický smerovník. Od smerovníka pokračujeme lesom na malú lúku, kde sa zbieha viacero lesných ciest. Na správny smer nás navedie náučná tabuľa pri jednej z nich. Lesná cesta, ktorá sa viackrát zatočí, nás dovedie k hradnému bralu, na ktoré sa dostaneme pomocou rebríka. Na vrchole sa nachádzajú zvyšky Liptovského hradu, ktoré sú našim cieľom.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návšteve hradu sa môžete okúpať v prírodnom kúpalisku pod hradom alebo môžete využiť služby občerstvenia pri autobusovej zastávke na začiatku trasy.

Popis cesty s fotkami:

Z autobusovej zastávky „Kalameny,,kult.dom“ sa vyberieme k turistickému rázcestníku pred kostolom.


Žlto značený turistický chodník nás bude viesť celou cestou až na hrad. Paralelne s ním vedie aj náučný chodník.


Naša cesta vedie mierne do kopca a obchádza kostol zľava.

Na najbližšej križovatke pokračujeme mierne vľavo.

Za mostíkom pokračujeme stále rovno.

Cesta sa z asfaltovej zmení na spevnenú a vedie nás smerom k lesu.

Na okraji lesa na nachádza prírodné kúpalisko, lyžiarsky vlek a odstavná plocha pre návštevníkov kúpaliska a hradu.

Prechádzame popri ďalšom paneli náučného chodníka a dostávame sa k jazierku s minerálnou vodou.


Za jazierkom schádzame zo spevnenej cesty doprava na cestičku smerujúcu do kopca.


Míňame ďalšiu náučnú tabuľu a vychádzame na lúku.


Kráčame hore cestičkou po lúke, držiac sa okraja lesa.V závere výstupu na hrebeň sa chodník stočí doľava k lesu.

Pri vstupe do lesa sa nachádza ďalší náučný panel a pripojí sa k nám červeno značená turistická trasa.

Z tohoto miesta nás bude viesť žlto aj červeno značená turistická trasa spoločne.

Lesná cesta nás vedie do lesa.


Prichádzame na malú lúčku, kde sa zbieha viacero ciest.

Na správnu cestu nás navedie šípka a náučná tabuľa pri chodníku na okraji lesa.


Cesta nás dovedie k rúbanisku, kde sa stočí prudko doľava a odkryje nám výhľady na Liptovskú kotlinu.

Na spomínanej zákrute pokračujeme cestou dohora.

Lesná cesta obchádza kopec zľava a vzápätí menšie skalné bralo zarastené vegetáciou z pravej strany.


Po chvíli prichádzame k hradnému skalnému bralu, ktoré nám pomôže zdolať kovový rebrík.

Po zdolaní rebríka sa dostávame na hradné bralo so zvyškami hradu.

Pri zdolávaní drevených mostíkov zvýšime pozornosť.


Prichádzame do centrálnej časti hradu, odkiaľ sú pekné výhľady do širokého okolia.