Kam ísť

Prameň pod lokalitou Klucmanová 1, Černová

Prameň sa nachádza v Čutkovskej doline pod lokalitou Klucmanová, v lokalite využívanej na opekanie, asi 1 km od rekreačného areálu. Vedie k nemu mostík cez Čutkovský potok, od ktorého je vzdialený asi 100 metrov.

Informácie:
– Voda vyviera na okraji lúky zo štrkového podložia.
– Prameň má dva výdatnejšie vývery a vytvára pár metrov tiahnúce sa pramenisko a mokraď.
– Najvýdatnejší výver sa dá identifikovať podľa kameňa, spod ktorého vyviera voda.
– Prameň je zanedbaný, zarastený a nevyužívaný kvôli neďalekému výdatnejšiemu prameňu.
– Prameň sa nachádza v pohorí Veľká Fatra v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– V blízkosti prameňa prechádza zeleno značená cyklotrasa z Černovej do Ľubochne.
– V blízkosti prameňa prechádza žlto značená cyklotrasa z Vtáčnika na ružomberskú kalváriu.
– V blízkosti prameňa prechádza modro značená turistická trasa z Čutkovskej doliny cez Malinné do Ružomberka.
– V blízkosti prameňa prechádza náučný chodník Známa neznáma.