Kam ísť

Kostol Svätej Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli

Rímskokatolícky kostol Svätej Rodiny sa nachádza v mestskej časti Rybárpole, z centra mesta je vzdialený asi 2 km.

Kostol bol posvätený v roku 1942. Slúžil najmä robotníkom, ktorí pracovali v rybárpoľských Mautnerových textilných závodoch. Kostol vznikol v priestoroch bývalého obchodného družstva, ktoré boli potom využívané ako jedáleň pre robotníkov. Tieto priestory boli postupne upravené na kostol a na tento účel slúžia aj dnes. Do kostola bola v čase jeho vzniku zakúpená krížová cesta, ktorej jednotlivé zastavenia boli reprodukciami krížovej cesty nemeckého maliara G. Fugela. Veľká oprava kostola sa uskutočnila v roku 2000.

V súčasnosti je kostol v správe Katolíckej univerzity v Ružomberku, presnejšie jej Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.