Kam ísť

Prameň Staníkov 2, Kalameny

Prameň sa nachádza v lese v katastri obce Kalameny. Vyviera v dolinke pod svahom vedľa značeného turistického chodníka. Od zastavaného územia obce je vzdialený asi 2,3 km. K prameňu sa dá dostať modro značeným turistickým chodníkom vedúcim Kalamenskou dolinou.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia v jarku vľavo od zvážnice.
– Prameň je neupravený a nevyužívaný.
– Prameň má tri vývery v úseku dvoch metrov.
– Prameň vyviera v pohorí Chočské vrchy.
– Popri prameni vedie modro značený turistický chodník z Lúčok na Liptovský hrad.